Kręgosłup - Jednostki chorobowe

Ortopedia

Plecy okrągłe (hiperkifoza) - objawy, rehabilitacja, rokowania


Hiperkifoza to zaburzenie ukształtowania krzywizn kręgosłupa, nazywane plecami okrągłymi. Wada najczęściej dotyczy piersiowego odcinka kręgosłupa. Zaburzenia  mogą dotyczyć również odcinków sąsiednich, które w warunkach fizjologicznych tworzą lordozę szyjna i lędźwiową. Jednak w wyniku nieprawidłowego schematu ciała dochodzi do...

Ortopedia

Protrkacja głowy (głowa wysunięta do przodu) - objawy, przyczyny, leczenie


Termin protrakcja, w odniesieniu do postawy ciała człowieka, oznacza wysunięcie do przodu jednej części ciała względem drugiej, bądź względem osi ciała. Protrakcją głowy określamy sylwetkę, w której głowa jest znacznie wysunięta do przodu w stosunku do obręczy barkowej i tułowia. Tego typu sylwetka może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji.

Ortopedia

Urazy żeber - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Złamania oraz stłuczenia żeber są najczęściej występującymi urazami klatki piersiowej. Same uszkodzenia żeber nie są zaliczane do urazów groźnych, wymagających długotrwałej hospitalizacji. Jednak mogą być uznawane za niebezpieczne i wymagać dokładnej diagnostyki ze względu na ryzyko związane z powikłaniami płucnymi. Im większa rozległość uszkodzeń tym...

Ortopedia

Urazy żeber - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym jego celem będzie łagodzenie dolegliwości bólowych oraz zapobieganie powikłaniom.  Leczenie będzie się składało z wielu różnych elementów terapii.

Ortopedia

Zblokowanie stawów kręgosłupa - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Zblokowania stawów międzykręgowych kręgosłupa to jedne z najczęściej występujących zaburzeń czynnościowych w narządzie ruchu. Są one także jedną z najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa. Zblokowania są odwracalnymi ograniczeniami ruchowymi. Zwykle mogą być odczuwalne jako niespodziewany ból występujący przy skrajnym zakresie ruchu danego...

Ortopedia

Zblokowanie stawów kręgosłupa - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym jego celem będzie przywrócenie prawidłowej funkcji kręgosłupa. Leczenie będzie się składało z wielu różnych elementów terapii.Ortopedia

Dyskopatia - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Wśród lekarzy i fizjoterapeutów popularne jest stwierdzenie że prawie każdy miał, ma lub będzie miał problemy bólowe kręgosłupa. Statystyki mówią, że około 30-40% wizyt związanych z układem ruchu dotyczy bólów kręgosłupa. Dyskopatia jest jedną  z najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa. Dotyczy uszkodzenia krążka...

Ortopedia

Dyskopatia - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym jego celem będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz powrót prawidłowej funkcji kręgosłupa. Leczenie będzie się składało z wielu różnych elementów terapii.

Ortopedia

Zawroty głowy - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Praktycznie nie ma osoby, która nie doświadczyłaby przynajmniej raz w życiu zawrotów głowy. Zawroty mogą się pojawić zarówno w wyniku szybkiego poderwania  się z pozycji lezącej jak i z powodu zaburzeń systemu równowagi. Zawroty głowy to odczucie ruchu wirowego, które pojawia się pomimo stania na stabilnym podłożu. Pacjent czuje, że traci...

Ortopedia

Zawroty głowy - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Jeśli diagnostyka wykazała, że zawroty głowy są wynikiem dysfunkcji kręgosłupa i obręczy barkowej i nie ma żadnych przeciwwskazań warto rozpocząć proces rehabilitacji. Głównym jego celem będzie zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania objawów.

Ortopedia

Złamanie kręgosłupa - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Złamanie jest to uraz w czasie którego dochodzi do pełnego przerwania ciągłości kości. Gdy tkanka kostna nie zostaje całkowicie złamana mówimy o pęknięciu. Złamania możemy sklasyfikować biorąc pod uwagę takie kryteria jak: mechanizm urazu, przebieg szczeliny złamania, rozległość złamania, czy przemieszczenie odłamów kostnych. Podczas złamania może...

Ortopedia

Złamanie kręgosłupa - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku każdego urazu pleców należy przyjąć, że doszło do uszkodzenia zarówno układu mięśniowo-stawowego jak i struktur układu nerwowego. W takim przypadku należy podjąć odpowiednie działania. Poszkodowani wymagają szczególnej ostrożności ze względu na możliwość uszkodzenia rdzenia kręgowego i powstania nieodwracalnych porażeń, a w skrajnych...Ortopedia

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa to przewlekłe, postępujące schorzenie, które znacznie obniża jakość życia. To właśnie ta choroba jest najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa. Zmiany zwyrodnieniowe są związane z przedwczesnym zużyciem i deformacją tkanek, które tworzą funkcjonalne połączenia w obrębie kręgosłupa....

Ortopedia

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym jego celem będzie łagodzenie dolegliwości bólowych związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi. Leczenie będzie się składało z wielu różnych elementów terapii.

Ortopedia

Kręgozmyk - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Kręgozmyk jest dysfunkcją, która dotyczy zaburzenia fizjologicznego ustawienia kręgów. W zdrowym układzie ruchu kręgi są ustawione jeden pod drugim. W kręgozmyku jeden krąg ześlizguje w kierunku przednim lub tylnym. Problem kręgozmyku dotyczy najczęściej odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Ortopedia

Kręgozmyk - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym jego celem będzie łagodzenie objawów bólowych związanych z kręgozmykiem. Leczenie będzie się składało z wielu różnych elementów terapii.

Ortopedia

Bóle głowy - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Ból głowy występuje, jako objaw wielu różnych dysfunkcji. W wielu różnych opracowaniach można spotkać setki różnych przyczyn powstania bólu głowy. Ten artykuł jest poświęcony bólom głowy na tle dysfunkcji odcinka szyjnego i obręczy barkowej, które należą do jednych z najczęstszych przyczyn tego problemu. Warto zdać sobie...

Ortopedia

Bóle głowy - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym jego celem będzie redukcja dolegliwości bólowych głowy. Leczenie będzie się składało z wielu różnych elementów terapii.
Logowanie / Rejestracja