W tym artykule w przystępny sposób przekaże Ci informacje na temat:

– Bólu nadgarstka (dowiesz się z jakim dokładnie problemem się mierzysz),

– Różnych objawów i ich lokalizacji,

– Przyczyn Twojego problemu,

– Rokowań i niezbędnych wskazówek do poprawy Twojej sprawności

Celem głównym poniższego artykułu jest pomoc Tobie w odnalezieniu się w niekorzystnej sytuacji bólu ręki/nadgarstka. Poprzez zapoznanie się z moim artykułem prawdopodobnie będziesz w stanie znaleźć źródło swojego problemu, a dalej dowiedzieć się więcej na temat drogi leczenia. Oby się udało, no to zaczynamy!


Trochę o anatomii dłoni i palcówŻeby zrozumieć problem bólu w nadgarstka warto poznać najpierw budowę nadgarstka, zachęcam do nie pomijania tego ważnego fragmentu.

W przypadku budowy dłoni warto zacząć od dwóch kości przedramienia, które łączą się z nadgarstkiem. Mówimy tu o kości promieniowej i łokciowej, które wpływają na znacznie większe możliwości ruchów ręką. Sama dłoń ma bardzo skomplikowaną budowę. Składa się z 27 kości, do których przyczepia się wiele ścięgien mięśni przedramienia.

Teraz skupmy się na samym nadgarstku. Nadgarstek zbudowany jest z ośmiu niewielkich kości, które tworzą dwa ciasne rzędy. Pierwszy rząd kości tworzy połączenie z przedramieniem (staw promieniowo-nadgarstkowy – składający się z panewki utworzonej przez kość promieniową i krążek stawowy oraz główki utworzonej przez kość łódeczkowata, księżycowatą i trójgraniastą). Kości drugiego rzędu oprócz połączeń z pierwszym rzędem tworzą połączenia z kośćmi śródręcza. Całość jest silnie stabilizowana przez torebkę stawową, a także bardzo złożony układ więzadłowy. Dzięki więzadłom i torebkom stawowym zachowana jest stabilność stawowa, nawet podczas bardzo dużych obciążeń ręki.

Stawy nadgarstka umożliwiają trójwymiarowe ruchy dłoni: zgięcie grzbietowe (gdy palce skierowane są ku górze), zgięcie dłoniowe (gdy palce skierowane są w dół), odchylenie w prawo i w lewo (nazywane zgięciem do promieniowym i do łokciowym) oraz obwodzenie, na które składają się wymienione powyżej ruchy. Wszelkie ruchy nadgarstka wykonywane są za pomocą mięśni przedramienia i dłoni.

Dalsza część dłoni to kości śródręcza i paliczki zwane potocznie palcami. W dłoni mamy 5 kości śródręcza oraz po 3 paliczki na jednej palec, tylko kciuk posiada dwa paliczki.

Fot. Przykład układu kości dłoni

 

Za stabilizację całego kompleksu dłoni odpowiadają 3 sprawnie działające systemy. Należą do nich:

  • układ kostno-więzadłowy (prawidłowo ułożone kości połączone torebkami stawowymi i więzadłami),

  • układ mięśniowy (sprawnie działające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowy przebieg ruchu w stawie),

  • układ nerwowy (odpowiedzialny za sterowanie oraz zarządzanie każdym procesem zachodzącym w naszym ciele),

Zaburzenie pracy, któregoś z elementów systemu może prowadzić do zmniejszenia stabilności nadgarstka. Mamy wówczas do czynienia z nieprawidłowym ustawieniem kości nadgarstka, co przekłada się na jakość ruchu i powstanie znacznych przeciążeń.

Fot. Położenie mięśni kłębu i kłębika

 

Objawy bólu nadgarstka: co mnie boli? Poznaj lokalizację objawów


W tym przypadku za ból odpowiadają dwa problemy, które tak naprawdę są jedną i tą samą dysfunkcją, ale na różnych etapach.

 

1 Zmiany przeciążeniowe

 

Fot. Najczęstszy rejon przeciążeń nadgartska

 

Zmiany przeciążeniowe to najczęstsza przyczyna dolegliwości bólowych nadgarstka. W przypadku tego problemu za ból najczęściej odpowiedzialne są dwa mechanizmy:

– konflikt dwóch struktur kostnych: kość promieniowa konfliktuje się z pierwszym rzędem kości nadgarstka, lub konflikt kości nadgarstka między sobą,

konflikt kości z tkankami miękkimi.

W wyniku konfliktu czyli nadmiernego napierania dwóch tkanek na siebie pojawia się często lokalny stan zapalny wywołujący charakterystyczne objawy. Najczęstszym objawem jest ostry i kłujący ból nasilający się podczas wykonywania określonych czynności. Najbardziej dokuczliwe są skrajne zakresy ruchu: maksymalne zgięcie i wyprost nadgarstka lub złożone ruchy dłoni: np. zamykanie kluczem drzwi, pociągnięcie za klamkę, zakręcanie butelki, podnoszenie torby czy robienie pompek. Ból nadgarstka może pojawić się także podczas ciągnięcia za różne przedmioty. Ból często może promieniować w kierunku łokcia. Bardzo często możesz odczuwać zmęczenie, osłabienie i niepewność ręki podczas przenoszenia różnych przedmiotów. Objawy nasilają się wraz ze wzrostem obciążeń.

W wielu przypadkach ostry i nagły ból, może powodować wypuszczenie przedmiotu z dłoni. W dużej ilości przypadków dochodzi do pojawienia się torbieli w okolicy nadgarstka. (O torbieli możesz przeczytać w innym moim artykule). Do charakterystycznych objawów należy także zaostrzenie dolegliwości podczas pracy fizycznej lub w czasie uprawiania sportu (angażującego pracę rąk).

Jeśli dolegliwości nadgarstka będą się utrzymywać mogą pojawić się dodatkowe problemy. Pierwszym z nich może być ograniczenie ruchomości stawowej, osłabienie siły mięśniowej oraz zaniki mięśniowe. Problemy te najczęściej są konsekwencją oszczędzania obciążonej ręki. Niestety nieprawidłowy układ kości nadgarstka będzie w dłuższej perspektywie czasu miał wpływ na szybsze zwyrodnienia w nadgarstku.

Więcej o przeciążeniach nadgarstka przeczytasz tutaj

 

Zmiany zwyrodnieniowe

 

Zmiany zwyrodnieniowe tak naprawdę są wieloletnią konsekwencją trwających w czasie przeciążeń nadgarstka. W przypadku przeciążeń nadgarstka mamy do czynienia ze stanem zapalnym i niewielkiego stopnia uszkodzeniami struktur stawowych. W przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych dochodzi już jednak do znacznych uszkodzeń chrząstki, zaników mięśniowych i znacznych ograniczeń ruchomości dłoni. Taka sytuacja będzie wpływa na duże ograniczenia w używaniu dłoni na co dzień i przewlekłych dolegliwościach bólowych pojawiających się szczególnie na początku dnia i w momencie rozpoczynania pracy. W przypadku choroby zwyrodnieniowej ból zazwyczaj opasuje całą dłoń, dodatkową często pojawiają się torbiele w grzbietowej części nadgarstka i w okolicy kciuka. Potwierdzeniem choroby zwyrodnieniowej są zaawansowane zmiany w obrazie RTG (osteofity i zawężenia przestrzeni stawowej).


Fot. 1 Przykład zmian zwyrodnieniowych w obrębie nadgarstka

 

2 Ból nadgarstka związany z urazem

 

W przypadku bólu nadgarstka lub dłoni po urazie, ciężko o podanie dokładniej lokalizacji objawów ponieważ istnieją dziesiątki różnych uszkodzeń nadgarstka. Zazwyczaj uraz nadgarstka kończy się wizytą u ortopedy, który za pomocą różnych badań obrazowych powinien być w stanie określić uszkodzoną tkankę. Do najczęstszych poważnych uszkodzeń w obrębie nadgarstka możemy zaliczyć:

1 Złamanie kości łódeczkowatej

 

 

Fot. Złamanie kości łódeczkowatejGłównym objawem złamania kości łódeczkowatej jest ból i tkliwość w okolicy tzw. tabakierki anatomicznej (trójkątny dołek po stronie kciuka). Objawy będą się nasilały podczas nacisku na kciuk lub w momencie oparcia dłoni na podłożu (szczególnie rejonu kciuka). Dodatkowo objawy mogą być wywołane przez ruchy palców oraz ruchy skrętne przedramienia. Dolegliwości bólowe w większym stopniu występują od strony grzbietowej, nadgarstka, jednak jest to zależne od dokładnego miejsca złamania. Często w rejonie złamania pojawia się opuchlizna. W niektórych przypadkach pacjent odczuwa tylko niewielkie dolegliwości bólowe i nie bierze pod uwagę złamania kości, podejrzewając zwichnięcie lub uszkodzenie mięśniowe.

W przypadku pomyłki diagnostycznej lub nieudanego leczenia czasem dochodzi do braku zrostu, martwicy kostnej lub zrostu wadliwego co w przyszłości może wpłynąć na jakość funkcji ręki oraz zmiany zwyrodnieniowe.

Więcej o złamaniu kości łódeczkowatej przeczytasz tutaj

 

2 Złamanie kości łokciowej lub promieniowej

 

Fot.Przykład złamania kości promieniowej

 

Głównym objawem towarzyszącym złamaniu jest ból. Ból może się pojawić zarówno w obrębie nadgarstka, dłoni oraz łokcia. Zaraz po urazie pojawia się obrzęk lub krwiak. W przypadku złamania każdy minimalny ruch dłoni lub łokcia może wywołać ogromny ból. Podczas urazu oprócz złamania kości promieniowej lub łokciowej, może dojść do złamania lub przemieszczenie kości nadgarstka. Dodatkowo może dojść do: ucisku na nerw pośrodkowy, ucisku na gałązki nerwu promieniowego, zespołu ciasnoty powięziowej, uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej oraz do licznych uszkodzeń mięśniowo-więzadłowych. Konsekwencją niewłaściwego gojenia stawu promieniowo-nadgarstkowego może być zmiana osi stawu i szybsze zużycie chrząstki (zmiany zwyrodnieniowe).

Więcej o złamaniu kości promieniowej przeczytasz tutaj

 

3 Ból nadgarstka związany z chorobami układowymi

 

Niestety do uszkodzeń i dolegliwości nadgarstka przyczynić się mogą również choroby dotykający cały układ ruchu, należą do nich:

– Choroby reumatyczne (z najbardziej popularną RZS – Reumatoidalne zapalenie stawów). RZS należy do grupy chorób autoimmunologicznych, w których organizm zwraca się przeciwko samemu sobie. Zazwyczaj choroba ta wpływa na przewlekły stan zapalny błony maziowej i najczęściej zaczyna się ona od stawów obwodowych: dłonie, łokcie, kolana. Do innych chorób układowych możemy zaliczyć: Łuszczycowe zapalenie stawów lub Boreliozę.

W przypadku chorób układowych Twoje objawy nie koniecznie muszą być związane ze zwiększonymi przeciążeniami dłoni. Cechą charakterystyczną jest często stały ból, nie adekwatny do przeciążeń rąk. Bardzo często ból łączy się ze sztywnością poranną, która trwa zazwyczaj powyżej 30 minut. Potwierdzeniem chorób układowych są specjalistyczne badania zlecane przez lekarza Reumatologa.

 

4 Torbiel nadgarstka (ganglion)

 

Podstawowym objawem w przypadku torbieli jest niewielkie uwypuklenie podskórne, pojawiające się po stronie grzbietowej lub dłoniowej nadgarstka. Torbiel jest zazwyczaj spowodowana obrzękiem stawu, który znalazł miejsce ujścia, we fragmencie torebki stawowej. W początkowej fazie rozwoju torbiel nie jest dużych rozmiarów, zazwyczaj jest to rozmiar przypominający ziarno groszku, jednak z upływem czasu może osiągnąć średnicę nawet kilku centymetrów. Nigdy jednak nie dochodzi do przebicia skóry.

Początkowo pod wpływem ucisku torbiel jest przesuwalna. Jednak w miarę upływu czasu (tygodnie, miesiące) płyn zaczyna twardnieć, dlatego wielu pacjentów myśli, że wyrosła im nowa kość. Torbiel może powodować dolegliwości bólowe. Ból może być samoistny lub pojawiać się podczas ruchów, w których bierze udział nadgarstek lub palce. Praca fizyczna lub aktywność sportowa może powodować zarówno nasilenie objawów bólowych jak i powiększenie rozmiarów torbieli. Brak wysiłku i odciążenie dłoni zazwyczaj łagodzi dolegliwości bólowe i może powodować zmniejszenie torbieli.

Obecność torbieli w okolicy nadgarstka może wpływać na pojawienie się objawów neurologicznych w rejonie dłoni i przedramienia (mrowienie, uczucie prądu, zaburzenia czucia) w wyniku ucisku torbieli na jeden z nerwów lub gałązek nerwowych przechodzących w ciasnej okolicy nadgarstka.

Więcej o torbieli nadgarstka przeczytasz tutaj

 

5 Przykurcz Dupuytrena

 

Fot. Wczesna faza przykurczu Dupuytrena

 

W przypadku przykurczu Dupuytrena dochodzi do zgrubienia i sklejenia rozcięgna z warstwami skóry, powięzi oraz z układem mięśniowo-stawowym. Często w obrębie przerośniętego rozcięgna powstają gangliony oraz troficzne uszkodzenia skóry. Początkowym objawem, który może możesz zaobserwować są twarde guzki lub grudki na przebiegu rozcięgna dłoniowego, które nie dają dolegliwości bólowych. W miarę postępu choroby rozścięgno zaczyna się pogrubiać i być widoczne przez skórę. Z czasem zauważalne jest zgięciowe ustawienie palców (najczęściej 4-serdecznego i 5-małego). Utrudnione lub niemożliwe stają się ruchy prostowania i odwodzenia tych palców oraz funkcja chwytania. Rzadziej problem dotyczy pozostałych palców. Zaobserwować można również obniżenie czucia w opuszkach palców, pogorszenie ukrwienia, zwiększoną potliwość ręki oraz parestezje (drętwienia, mrowienia). Możliwe, że przykurcz rozwinie się w obu rękach naraz, jednak rzadko intensywność objawów jest taka sama po stronie lewej i prawej. Objawy mogą się nasilać po intensywnej pracy wykonywanej dłońmi (ściskanie, trzymanie, zakręcanie).

Więcej o Przykurczu Dupuytrena przeczytasz tutaj

 

6 Ból w bocznej części nadgarstka – Zespół de Quervaina

 

Fot. Najczęstsza lokalizacja bólu

Głównym objawem zespołu de Quervaina jest ból i tkliwość dotykowa w okolicach kciuka. Oprócz tego możesz także odczuwać ból podczas poruszania tym palcem, który może promieniować do przedramienia. Całkiem prawdopodobne jest, że pojawi się obrzęk nadgarstka oraz podwyższona temperatura i zaczerwienienie w tej okolicy.

W początkowym etapie zapalenia ból może pojawiać się tylko w stawie śródręczno-paliczkowym kciuka przy prostowaniu tego palca przeciwko oporowi. Testem, który może potwierdzić obecność tego zespołu jest próba Finkelsteina. Jeśli chcesz ją wykonać, musisz umieścić kciuk w zamkniętej pięści, a następnie odchylić nadgarstek w stronę małego palca. Jeśli pojawi się wtedy ból w nadgarstku, w okolicy kciuka to jest duże prawdopodobieństwo, że występuje u Ciebie Zespół de Quervaina.

 

7 Drętwienie ręki i palców (zaburzenie czucia, osłabienie siły mięśniowej, dłoń i palce odczuwalne jak „nie swoje”)

 

W przypadku tego typu dolegliwości mamy do czynienia z zaburzeniem pracy układu nerwowego w postaci ucisku na nerw, który nie może spełniać swojej prawidłowej funkcji. Problem ten w rejonie ręki ma swoje trzy główne przyczyny

1 Zespół cieśni nadgarstka

 

Fot. Rejon objawów cieśni nadgartska

 

Do głównych objawów zespołu cieśni kanału nadgarstka należy: ból, pieczenie, mrowienie, zaburzenia czucia oraz brak koordynacji. Objawy występują głównie w obrębie trzech palców (kciuka, wskazującego i środkowego), które są zaopatrywane przez nerw pośrodkowy. Obszar występowania objawów zależy od stopnia ucisku nerwu. Czasem niekorzystne dolegliwości pojawią się tylko w kciuku, czasem obejmują trzy palce. W zaawansowanych przypadkach możesz odczuwać drętwienie całej dłoni i przedramienia (wynika to z promieniowania bólu do sąsiednich tkanek).

W przypadku zespołu cieśni nadgarstka występuje bardzo zróżnicowany charakter objawów. Na początkowych etapach choroby zazwyczaj odczuwalne jest lekkie mrowienie, z czasem pojawiają się zaburzenia czucia w obrębie palców. Kiedy ucisk się zwiększa pojawia się ból i całkowite zaburzenie czucia. Ponadto dochodzi do osłabienia siły mięśniowej oraz zaburzeń koordynacji (opuszczanie różnych przedmiotów noszonych w chorej ręce).

Na początku objawy pojawiają się w nocy lub nad ranem. Wynika to z faktu, że w nocy dochodzi do spowolnienia krążenia (regeneracja organizmu) i zaburzenia odżywiania i utlenienia uciśniętego nerwu. Dodatkowo w nocy wiele osób śpi z zaciśniętymi rękami lub podkłada rękę pod głowę. Bardzo często możesz odczuć szybką poprawę kiedy zaczniesz w nocy lub nad ranem ruszać rękami. Dochodzi wtedy do poprawy krążenia, nerw jest w stanie lepiej przewodzić impulsy i spełniać swoją prawidłową funkcję. Kiedy dojdzie do znacznego ucisku na nerw pośrodkowy możesz odczuwać objawy przez całą dobę.

Więcej informacji na temat Cieśni nadgarstka przeczytasz tutaj

 

2 Zespół kanału Guyona

Fot. Rejon objawów zespołu Guyona

 

Do objawów odczuwanych w tym zespole należy przede wszystkim drętwienie palców IV i V (serdeczny i mały) w nocy lub nad ranem. Kolejnym objawem jest osłabione czucie dłoni w okolicy małego palca oraz osłabienie i zaniki mięśni dłoni oraz palców. Pacjent odczuwa szybkie zmęczenie dłoni po wykonywaniu pracy. Jeżeli objawy nie są nasilone to pojawiają się okresowo podczas dnia, jednak w sytuacjach znacznego ucisku objawy mogą występować przez cały dzień. Problematyczne jest także wyprostowanie małego palca razem z pozostałymi, co jest trudnością podczas wkładania rąk do kieszeni.


Osoby z zespołem kanału Guyona zaobserwować mogą także zwiększoną łamliwość paznokci oraz suchą, łuszczącą się skórę dłoni. Do nasilenia objawów może dochodzić podczas aktywności związanych ze ściskaniem dłoni, często związane jest to z jazdą na rowerze.

Więcej o cieśni kanału Guyona przeczytasz tutaj

 

3 Dyskopatia w odcinku szyjnym kręgosłupa z uciskiem na nerw rdzeniowy

 

Dyskopatia to uszkodzenie krążka międzykręgowego, który może prowadzić do ucisku na nerw rdzeniowy. Ucisk na nerw może powodować objawy neurologiczne (zaburzenie czucia, drętwienie, osłabienie siły mięśniowej) w dłoni. W większości przypadków jednak objawy nie ograniczają się do samej dłoni i nadgarstka, ale dotyczą także innych rejonów tj.: łopatka, bark, ramie i przedramię dlatego jeśli masz objawy zaburzeń czucia tylko w dłoni i palcach w większości przypadków nie wynikają one z szyjnego odcinka kręgosłupa.

Więcej o dyskopatii przeczytasz tutaj

 Najczęstsze przyczyny bólu i przeciążeń nadgarstkaKażda z wyżej wymienionych dysfunkcji nadgarstka ma swoje określone przyczyny, dlatego odsyłałem Was do moich szczegółowych artykułów, które rozwijają dany problem. Istnieje jednak szereg powtarzalnych czynników, które są wspólne dla większości problemów nadgarstka, opiszę je poniżej:

– Dysbalans mięśniowy: W rejonie dłoni w większości przypadków dochodzi do zaburzenia balansu mięśni. Większość czynności domowych polega na ściskaniu dłoni w pięść. Do czynności możemy tu zaliczyć: trzymanie mopa, trzymanie łyżki, zakręcanie słoika. Natomiast mało czynności wykonujemy z wykorzystaniem prostowników palców i kciuka, co ma wpływ na duże napięcie mięśni kłębu i kłębika oraz zmianę ustawienia kształtu śródręcza. Ta sytuacja ma oczywiście wpływ na dwa rzędy kości nadgarstka i nienaturalne ułożenie tych drobnych kości. Jeśli wiesz już, że w obrębie tak niewielkiego rejonu jak nadgarstek leży 8 małych kości to każde przesunięcia będą tu miały znaczenie. Dodatkowo nie pomaga tu duże napięcie mięśniowe i brak elastyczności zginaczy i prostowników przedramienia.

– Nadmierna praca w stosunku do naszych możliwości. W tym przypadku chodzi zarówno o trudność wykonywanych zadań i czas pracy. Najczęściej na tego typu problemy narażone są osoby wykonujące: usługi remontowo-budowlane, sprzątanie, prace rolniczo-ogrodnicze, prace związane z dźwiganiem i przenoszeniem ciężkich towarów. Dodatkowo problem ten dotyczy sportowców, szczególnie takich dyscyplin jak: dźwiganie ciężarów, gimnastyka, sporty walki, siatkówka, kajakarstwo, wioślarstwo. Bardzo niekorzystne są wszelkie podpory jak podczas robienia pompek, dlatego zawsze lepiej opierać się na pięściach.

– Inną przyczyną przeciążeń nadgarstka może być hipermobilność stawowa (dysfunkcja tkanki łącznej budującej staw). Problem ten objawia się nadmierną ruchomością stawów. Najprostszym zobrazowaniem hipermobilnośći jest łatwe przeginanie palców w kierunku przedramienia lub nadmierny wyprost kciuka. Mięśnie odpowiedzialne za kontrolę i stabilność poszczególnych stawów mają wówczas niezwykle trudne zadanie. Osoby posiadające hipermobilne stawy mogą skarżyć się na przeciążenia nadgarstka w przypadku dużego obciążenia rąk podczas pracy fizycznej.

– Czynnikiem dodatkowym, który może się przyczynić do powstania bolesnych przeciążeń nadgarstka są wszelkie dysfunkcje stawów sąsiednich. W przypadku urazów i przeciążeń stawu łokciowego, śródręcza czy palców z czasem dochodzi do zwiększenia obciążeń nadgarstka, co może wpływać na pierwsze dolegliwości.

Diagnostyka bólu nadgarstka – jak potwierdzić swoje problemy?

Diagnostykę powinno się rozpocząć od dokładnego wywiadu. Lekarz lub fizjoterapeuta powinien zapytać o wszelkie urazy okolicy nadgarstka, choroby dodatkowe oraz wykonywany zawód. Kolejnym etapem jest badanie. Podczas badania istotna jest ocena ruchomości kluczowych stawów oraz funkcji układu nerwowo-mięśniowego. Dodatkowo powinno się zwrócić uwagę na ułożenie kości nadgarstka, torbiele oraz wrażliwość uciskową poszczególnych rejonów nadgarstka.

W celu potwierdzenia właściwej diagnozy pomocna może być diagnostyka obrazowa. W przypadku problemów nadgarstka badaniem z wyboru jest badanie RTG. W uzasadnionych przypadkach lekarz może zlecić badanie TK (Tomografii komputerowej lub MR (Rezonansu magnetycznego) lub USG. Często niewielkie uszkodzenia są trudne w diagnostyce, dlatego bardzo ważne jest porównanie stanu obydwu nadgarstków.

 

 

Leczenie – poznaj właściwą terapię bólu nadgarstka i dłoni


Tak jak wspominałem wcześniej każdy problem nadgarstka ma indywidualną ścieżkę leczenia, którą odnajdziesz w moich artykułach dla poszczególnych problemów jednak dla każdego problemu kilka cech terapii będzie wspólna.

1 Stabilizacja stawu

Terapię warto rozpocząć od poprawy stabilizacji, która przyczyni się do trwałej zmiany nieprawidłowych obciążeń. W przypadku ćwiczeń stabilizujących kluczowe jest osiągniecie prawidłowego ustawienia osi nadgarstka (przypadającej w podporze na pięściach mniej więcej na okolicę drugiej i trzeciej kości śródręcza). Ćwiczenia stabilizujące powinno się rozpocząć od minimalnego obciążenia stawu. W przypadku braku dolegliwości bólowych należy zwiększać obciążania i podnosić trudność ćwiczeń (np. poprzez dodanie niestabilności podłoża). Efektem ćwiczeń stabilizacyjnych będzie zmniejszenie przeciążeń dnia codziennego oraz złagodzenie dolegliwości bólowych.

Fot. Przykład ćwiczenia stabilizującego

 

2 Rozluźnienie mięśni – masaż

Kolejnym elementem terapii powinno być rozluźnienie mięśniowo-powięziowe przedramienia oraz dłoni. Kluczowe tu będzie rozluźnienie mięśni kłębu i kłębika wpływających na układ kości śródręcza. Pomocne może być, także rozluźnienie innych rejonów układu ruchu, które w sposób pośredni mogą przyczyniać się do powstania problemu. Rozluźnienie tkanek miękkich przyspieszy proces regeneracji, poprawi krążenie oraz mobilność stawową. Dodatkowo mogą zostać usunięte zrosty i zwłóknienia w obrębie mięśni i powięzi.

3 Poprawa ruchomości

Jednym z istotnych elementów dla wielu dysfunkcji nadgarstka powinna być poprawa ruchomości, dlatego bardzo pomocne są techniki terapii manualnej czyli poprawy ślizgu pomiędzy kośćmi, co może zwiększyć ruchomość zablokowanych stawów. Ponadto bardzo często niezbędna jest poprawa elastyczności tkanek miękkich czyli mówimy tu o rozciąganiu.

4 Poprawa siły mięśniowej

Jednym z ostatnich elementów rehabilitacji kiedy objawy bólowe zostały już opanowane powinna być poprawa siły mięśniowej w rejonie dłoni i przedramienia. Ćwiczenia siłowe są ważne ponieważ wpływają na obniżenie ryzyka pojawienia się ponownych problemów w przyszłości. Trening siłowy musi być jednak bardzo ostrożny, tak by nie dopuścić do pojawienia się wcześniejszych objawów.

Dla utrzymania efektów terapii bardzo ważna jest profilaktyka. Należy w każdych warunkach pamiętać o właściwych nawykach. Chodzi tu głównie o unikanie pracy wymagającej długiego i mocnego ściskania i trzymania przedmiotów w przeciążonej dłoni. Bardzo ważne jest także unikanie podporów na dłoni, znacznie korzystniej oprzeć się na pieści. Jeśli nasz tryb życia nie pozwala na zmianę nawyków warto pomyśleć o regularnym rozciąganiu i rozluźnianiu przeciążonych mięśni.

Fot. Wzmacnianie ręki za pomocą hantla

 

Fizykoterapia

 

Uzupełnieniem terapii mogą być zabiegi: laseroterapii, magnetoterapii, hydroterapii . Zabiegi te mają działanie: rozluźniające, przeciwbólowe oraz poprawiające ukrwienie, co w efekcie przyspiesza proces regeneracji. Bardzo pomocna może być krioterapia pomagająca łagodzić ból i stan zapalny. Można ja również wykonywać w domu za pomocą cold-packów. Warto jednak pamiętać, że tego typu zabiegi powinny działać jako uzupełnienie terapii indywidualnej, a nie jako jedyny środek leczenia.

 

 

Zobacz jaki sprzęt polecam do ćwiczeń i rehabilitacji nadgarstka!

 

Kliknij w link i zajrzyj do sklepu

BÓL – w przypadku powtarzającego się bólu, warto chłodzić rękę za pomocą Cold packa czyli żelu chłodzącego, który można przykładać kilka razy dziennie przez 15-20 minut (pamiętaj przykładaj cold pack do ciała przez cienki ręcznik kuchenny).

ROZLUŹNIANIE PRZECIĄŻEŃ DŁONI I PRZEDRAMIENIA – w celu rozluźnienia powtarzających się przeciążeń w rejonie przedramienia bardzo pomocne są wałki (wałek z kolcami, wałek gładki)  do masażu. Jeśli chodzi o masaż dłoni to twarde jeżyki. Rejon przeciążeń w większości przypadków warto masować co 2-3 dzień. Podczas masowania obciążenie nie może być zbyt delikatne, anie zbyt bolesne.

OCHRONA I STABILIZACJA W przypadku powtarzających się przeciążeń nadgarstka zaopatrzenie ortopedyczne może być bardzo pomocne. Zarówno w stanie ostrym jak i przewlekłym pomocny może być stabilizator stawu nadgarstkowego. Do wyboru jest kilka stabilizatorów, te które obejmują również dłoń będą ograniczać w większym stopniu ruchomość oraz dolegliwości bólowe, krótkie stabilizatory tylko na rejon nadgarstka stanowią raczej profilaktykę przeciążeń tego rejonu. Ogranicza on skrajne ruchy stawu, w których najczęściej pojawiają się dolegliwości bólowe.  Z moich doświadczeń w przeciążeniach nadgarstka najlepiej sprawdza się tego typu stabilizator. Ważne by stabilizator był dość ciasno zapięty. Jego noszenie daje pewien dyskomfort, ale znacznie ogranicza przeciążenia! Należy jednak pamiętać, że stabilizator powinien być używany tylko w momentach największych przeciążeń, maksymalnie przez kilka godzin dziennie. W każdym przypadku należy dążyć do treningu właściwego systemu stabilizacji jakim jest nasz układ mięśniowo-stawowy.

WZMOCNIENIE Do wzmocnienia nadgarstka przydać się mogą hantle 1-2 kg, ściskacz dłoni, piłeczki do ściskania oraz gumy wzmacniające wyprost palców


 

 

Jeśli masz pytania i wątpliwości co robić, kiedy problem dotyczy Ciebie, umów się ze mną na Konsultację Online.Zachęcam do komentowania i zadawania pytań pod artykułem!

Przemek Jureczko

 

Fotografie
1.By Jojo at Polish Wikipedia – Transferred from pl.wikipedia to Commons by Masur using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6464338

Oceń artykuł i pomóż rozwijać portal

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba Głosów: 17

Jakoże spodobał Ci się ten artykuł...

...podziel się nim ze znajomymi na portalu społecznościowym

Pin It on Pinterest

Share This