Sex po udarze mózgu

Sex po udarze mózgu

Powrót do funkcjonowania osoby po udarze mózgu do pełni życia w wymiarze rodzinnym i społecznym nie może pomijać kwestii sexu.  Jest ona istotną składową tworzenia i pielęgnacji więzi w związku oraz wpływa znacząco na poczucie własnej wartości. Potrzeba...