03 lutego 2019

W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu łokciowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Leczenie

Kiedy uda się określić dokładną przyczynę powstawania stanu zapalnego można przejść do rozpoczęcia leczenia.

W przypadku zapalenia septycznego (wywołanego przez drobnoustroje) należy wykonać punkcję kaletki oraz usunąć zgromadzony w niej płyn. Czasami zabieg punkcji trzeba powtarzać kilkukrotnie, gdyż produkcja płynu jest duża i obrzęk powraca. Razem z ewakuacją płynu lekarz powinien włączyć leczenie farmakologiczne poprzez antybiotykoterapię.

W przypadku zapalenia aseptycznego (wywołanego przeciążeniem lub urazem bezpośrednim) należy wdrożyć farmakoterapię przeciwzapalną. Lekarz decyduje, która forma leku będzie dla pacjenta najbardziej odpowiednia tj. leki doustne, iniekcja, maść. Czasami konieczne może być wykonanie punkcji ściągającej płyn z kaletki. 

Oprócz powyżej opisanych działań w momencie łagodzenia stanu zapalnego można wdrożyć bardzo ostrożny proces rehabilitacji. Terapię warto rozpocząć od rozluźniania mięśniowo-powięziowego rejonu przedramienia i ramienia. Dodatkowo pomocne może być rozluźnienie odległych rejonów układu ruchu, które mogą w sposób pośredni przyczyniać się do powstania dolegliwości. Rozluźnienie tkanek miękkich przyspieszy proces regeneracji, poprawi krążenie oraz mobilność stawową. Dodatkowo zostaną usunięte zrosty i zwłóknienia w obrębie mięśni i powięzi.

W przypadku ograniczenia ruchomości oraz sztywności stawu łokciowego, konieczna może być poprawa zakresów ruchomości. Do tego celu wykorzystać można delikatne ćwiczenia jak i terapię manualną, która poprawi elastyczność torebek stawowych oraz tkanek okołostawowych. Bardzo istotna będzie również praca nad wyrównaniem dysbalansu mięśniowego (rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni przeciążonych a wzmocnienie osłabionych). Należy jednak pamiętać, że ćwiczenia wzmacniające należy rozpocząć w momencie, w którym ustąpił stan zapalny i objawy bólowe.

Dla uzyskania efektów terapii bardzo ważna jest profilaktyka. Należy w każdych warunkach pamiętać o właściwych nawykach. Chodzi tu głównie o unikanie ruchów nasilających ból oraz pracy wymagającej siłowego angażowania bolesnego łokcia. Należy również pamiętać by nie podpierać się na łokciu i nie drażnić okolicy kaletki poprzez ciasny ubiór.

Fizykoterapia

W przypadku zapalenia aseptycznego zabiegi z fizykoterapii mogą być bardzo pomocne. Korzystne może być stosowanie: laseroterapii, jonoforezy przeciwzapalnej oraz krioterapii. Zabiegi te działają: przeciwbólowo i rozluźniająco oraz redukują stan zapalny.

Zaopatrzenie ortopedyczne

W przypadku zapalenia kaletki wyrostka łokciowego bardzo pomocne mogą być wszelkie miękkie podkładki na biurko by zminimalizować przeciążenia w momencie opierania łokci. W przypadku osób pracujących fizycznie oraz sportowców korzystne mogą być wszelkie ochraniacze stosowane na łokieć, które minimalizują ryzyko kolejnych urazów.

Leczenie Operacyjne

W przypadku kiedy leczenie zachowawcze (farmakoterapia i rehabilitacja) nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub gdy zapalenie kaletki jest nawracające, lekarz może zadecydować o konieczności całkowitego usunięcia kaletki. 

Rokowania

W przypadku zapalenia kaletki wyrostka łokciowego w większości przypadków rokowania są dobre. Dla uzyskania dobrych efektów leczenia bardzo ważne jest określenie właściwej przyczyny problemu. W trakcie leczenia bardzo ważna jest profilaktyka: stosowanie miękkich nakładek na biurko w pracy, unikanie długotrwałego podpierania się łokciach, nie przeciążanie ramion, a w przypadku osób pracujących fizycznie oraz sportowców noszenie przez pewien czas ochraniacza na staw łokciowy.

Jeżeli szukasz informacji o objawach, przyczynach i diagnostyce zapalenia kaletki wyrostka łokciowego kliknij tutaj.

Bibliografia:

  1. Brent Brotzman S. i in.: Rehabilitacja ortopedyczna, t.1

  2. Coote A., Haslam P.: Ortopedia i reumatologia, Crash Course

  3. Dziak, S.Tayara: Urazy I uszkodzenia w sporcie.

Oceń artykuł i pomóż na rozwijać portal

Ocena: 0 - 0 głosy




dnia 2019-02-03

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ


Wasze komentarze: (0)
Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.
.


Jednostki Chorobowe







Logowanie / Rejestracja