Wzór formularza odstąpienia od umowy

MEDI PROJEKT Przemysław Jureczko

 97-500 Radomsko, ul. Krakowska 55,

wpisany do CEIDG,

NIP 6452336658, REGON 360196441

biuro@swiatrehabilitacji.pl

Data……………………….

 

Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o udostępnianie materiałów na Portalu swiatrehabilitacji.pl, zawartej dnia ………………..

 

………………………………………………..

(Imię i nazwisko konsumenta)

……………………………………………….

(Adres zamieszkania)

……………………………………………..

(Adres e-mail)

Logowanie / Rejestracja