Wady Podstawy - Jednostki Chorobowe

Wady podstawy

Zniesienie lordozy lędźwiowej - objawy, leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Zniesienie lordozy lędźwiowej należy do jednej z wielu wad postawy. Wada polega na zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu naturalnej krzywizny kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Lordoza lędźwiowa to naturalne łukowate wygięcie kręgosłupa w kierunku przednim. Zaburzenie ukształtowania tej krzywizny może się wiązać w przyszłości z wieloma negatywnymi konsekwencjami.

Wady podstawy

Skolioza - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Skolioza (skrzywienie boczne kręgosłupa) jest jedną z najczęstszych wad postawy. Problem dotyczy zniekształcenia kręgosłupa w trzech jego płaszczyznach. W skoliozie dochodzi do zmian ustawienia wszystkich elementów układu ruchu. W przypadkach zaawansowanych dochodzi jednak nie tylko do zmian ustawienia kręgów ale także do ich deformacji! Cześć zmian u dziecka można...

Wady podstawy

Skolioza - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W terapii skolioz niezwykle istotne jest indywidualne podejście do każdego pacjenta i odpowiednia strategia postępowania. Oprócz koniecznych wizyt w gabinecie fizjoterapii konieczne są regularne ćwiczenia w domu. Bez współpracy na linii fizjoterapeuta – rodzice – nauczyciele - dziecko nie ma co liczyć na poprawę.

Wady podstawy

Wysunięta głowa (protrakcja głowy) - objawy, przyczyny, leczenie, rokowania.


Termin protrakcja, w odniesieniu do postawy ciała człowieka, oznacza wysunięcie do przodu jednej części ciała względem drugiej, bądź względem osi ciała. Protrakcją głowy określamy sylwetkę, w której głowa jest znacznie wysunięta do przodu w stosunku do obręczy barkowej i tułowia. Tego typu sylwetka może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji.

Wady podstawy

Deformacje klatki piersiowej - objawy, przyczyny, leczenie, rokowania.


Wśród deformacji klatki piersiowej wyróżniamy wady wrodzone oraz nabyte. Część dysfunkcji klatki piersiowej ma znaczenie wyłącznie kosmetyczne, jednak są i takie, które w poważny sposób upośledzają funkcje całego organizmu. Do wad wrodzonych zalicza się klatkę piersiową lejkowatą (zwaną również szewską), klatkę piersiową...

Wady podstawy

Plecy okrągłe (hiperkifoza) - objawy, przyczyny, rehabilitacja, rokowania.


Hiperkifoza to zaburzenie ukształtowania krzywizn kręgosłupa, nazywane plecami okrągłymi. Wada najczęściej dotyczy piersiowego odcinka kręgosłupa. Zaburzenia  mogą dotyczyć również odcinków sąsiednich, które w warunkach fizjologicznych tworzą lordozę szyjna i lędźwiową. Jednak w wyniku nieprawidłowego schematu ciała u części dzieci dochodzi do...Wady podstawy

Stopa końsko-szpotawa - objawy, przyczyny, leczenie, rokowania.


Stopa końsko-szpotawa może być wadą wrodzoną, a także wadą nabytą w okresie rozwoju. Dysfunkcja ta polega na deformacji stopy, która przypomina kij do golfa. Cechą charakterystyczną jest końskie ustawienie stopy (zgięcie podeszwowe gdzie palce skierowane są w dół). Kolejną cechą jest szpotawość (brzeg boczny dotyka podłoża a brzeg przyśrodkowy jest...

Wady podstawy

Chód ze stopami skręconymi do środka - objawy, rehabilitacja, rokowania.


Gołębim chodem nazywamy chód podczas, którego dziecko ustawia place do środka a pięty na zewnątrz. Często w przypadku tego typu chodu dziecko potyka się o własne nogi lub podłoże. Problem dotyczy dużej grupy dzieci i może dotyczyć jednej lub obu kończyn dolnych.

Wady podstawy

Koślawość stóp - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Płaskostopie (koślawość stóp, stopa płasko-koślawa, platfus) to wada bardzo często określana przez rodziców jako płaskostopie. W rzeczywistości problem polega na koślawym ustawieniu stóp gdzie wewnętrzny brzeg stopy ucieka w kierunku podłoża. Płaskostopie to natomiast nadmiar poduszki tłuszczowej u małych dzieci (stopa jest płaska patrząc od...

Wady podstawy

Koślawość stóp - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Jedną z głównych form leczenia koślawości stóp jest rehabilitacja ruchowa. W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia, polegający głównie na budowie stabilności stopy i pracy nad prawidłową osią obciążenia kończyn dolnych. Leczenie będzie składało się z wielu różnych elementów.

Wady podstawy

Szpotawość kolan - objawy, leczenie, rehabilitacja.


Szpotawość kolan to charakterystyczne ustawienie kończyn dolnych, wygiętych w łuk. Obie kończyny wyprostowane, w ustawieniu ze złączonymi kostkami, przypominają literę „O” i charakteryzują się odstępem między kolanami wynoszącym minimalnie 4-5 cm. Nie zawsze są one klasyfikowane, jako wada postawy, ponieważ do 2-3 roku życia są uznawane za normalny etap rozwoju....

Wady podstawy

Stopa piętowa (hakowata) - objawy, leczenie, rokowania.


Stopa hakowata jest zaburzeniem, które polega na ustawieniu stawu skokowego w nadmiernym zgięciu grzbietowym (palce stopy kierują się do góry). Dziecko nie jest w stanie opuścić stopy, a ruch bierny wykonywany przez fizjoterapeutę bądź rodzica również jest utrudniony. W najbardziej nasilonym stopniu grzbiet stopy może dotykać przedniej ściany piszczeli.Wady podstawy

Koślawość kolan - objawy, rehabilitacja, rokowania.


Kolana koślawe dotyczą osi ustawienia kończyn dolnych. Rozpoznać je można dość łatwo, często określane są jako „krzywe nogi” czy też ustawienie nóg w kształcie litery „X”.  Przyjmuje się, że kolana koślawe zaliczane są do wad postawy jeśli występują u dziecka powyżej 5 roku życia. Wcześniej zalecana jest obserwacja podczas codziennej...

Wady podstawy

Odstające łopatki - objawy, przyczyny, rehabilitacja.


Odstające łopatki należą do zaburzeń prawidłowej postawy, dotyczą nie tylko ustawienia łopatek, lecz całej obręczy barkowej. Łopatki ułożone na plecach dziecka wyraźnie odstają i mogą zostać zauważone nawet przez osobę, która nie jest lekarzem ani fizjoterapeutą. Można spotkać się także z określeniem „łopatki skrzydłowate”, ponieważ ułożone...

Wady podstawy

Plecy płaskie - objawy, rehabilitacja, rokowania.


Plecy płaskie to wada postawy w płaszczyźnie strzałkowej, polegająca na spłyceniu, bądź całkowitym zniesieniu naturalnych krzywizn kręgosłupa. Oznacza to, że gdy spojrzymy na dziecko z boku plecy będą proste.

Wady podstawy

Protrakcja barków (garbienie się) - przyczyny, rehabilitacja, rokowania.


Termin protrakcja oznacza przednie wysunięcie jednej części ciała, względem drugiej, bądź względem osi ciała. Protrakcją barków określamy przednie przesunięcie barków względem klatki piersiowej, bądź w stosunku do osi głównej ciała. Protrakcja najczęściej pojawia się wyniku zaniedbań w utrzymaniu prawidłowej postawy zarówno u dzieci jak i...


Logowanie / Rejestracja