Wady Podstawy - Jednostki Chorobowe

Wady podstawy

Choroba Scheuermanna (młodzieńcza kifoza) - objawy, rehabilitacja, operacja


Jeśli natrafiłeś na ten tekst to albo Ty albo Twoje dziecko ma podejrzenie lub rozpoznanie choroby Scheuermanna. Postaram się w jak najbardziej dokładny sposób pomóc Ci zrozumieć na czym polega ten złożony problem. Z artykułu dowiesz się wszystkiego na temat objawów, przyczyn oraz strategii leczenia.

Wady podstawy

Zniesienie lordozy lędźwiowej u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Zniesienie lordozy lędźwiowej u dzieci należy do jednej z wielu wad postawy. Wada polega na zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu naturalnej krzywizny kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Lordoza lędźwiowa to naturalne łukowate wygięcie kręgosłupa w kierunku przednim. Zniesienie lordozy lędźwiowej może się wiązać w przyszłości z wieloma negatywnymi konsekwencjami.

Wady podstawy

Boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci (Skolioza) - objawy, przyczyny, fizjoterapia, operacja


Boczne skrzywienie kręgosłupa (Skolioza) jest jednym z najczęstszych wad postawy. Problem dotyczy zniekształcenia kręgosłupa w trzech jego płaszczyznach. W skoliozie dochodzi do zmian ustawienia wszystkich elementów układu ruchu. W przypadkach zaawansowanych dochodzi jednak nie tylko do zmian ustawienia kręgów ale także do ich deformacji! Cześć zmian u dziecka...

Wady podstawy

Głowa wysunięta do przodu u dzieci (protrakcja głowy) - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Termin protrakcja, w odniesieniu do postawy ciała człowieka, oznacza wysunięcie do przodu jednej części ciała względem drugiej, bądź względem osi ciała. Protrakcją głowy określamy sylwetkę, w której głowa jest znacznie wysunięta do przodu w stosunku do obręczy barkowej i tułowia. Tego typu sylwetka może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji.

Wady podstawy

Deformacje klatki piersiowej u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Wśród deformacji klatki piersiowej u dzieci wyróżniamy wady wrodzone oraz nabyte. Część dysfunkcji klatki piersiowej ma znaczenie wyłącznie kosmetyczne, jednak są i takie, które w poważny sposób upośledzają funkcje całego organizmu. Do wad wrodzonych zalicza się klatkę piersiową lejkowatą (zwaną również szewską), klatkę...

Wady podstawy

Plecy okrągłe u dzieci (hiperkifoza piersiowa) - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Hiperkifoza piersiowa to zaburzenie ukształtowania krzywizn kręgosłupa, nazywane plecami okrągłymi. Wada najczęściej dotyczy piersiowego odcinka kręgosłupa. Zaburzenia  mogą dotyczyć również odcinków sąsiednich, które w warunkach fizjologicznych tworzą lordozę szyjna i lędźwiową. Jednak w wyniku nieprawidłowego schematu ciała u części dzieci...Wady podstawy

Stopa końsko-szpotawa (szpotawość stópek) - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Stopa końsko-szpotawa (szpotawość stópek) może być wadą wrodzoną, a także wadą nabytą w okresie rozwoju. Dysfunkcja ta polega na deformacji stopy, która przypomina kij do golfa. Cechą charakterystyczną jest końskie ustawienie stopy (zgięcie podeszwowe gdzie palce skierowane są w dół). Kolejną cechą jest szpotawość (brzeg boczny dotyka podłoża a brzeg...

Wady podstawy

Dziecko stawia stopę (nóżki) do środka - przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Gołębim chodem nazywamy chód podczas, którego dziecko ustawia stopę (nóżki) do środka a pięty na zewnątrz. Często w przypadku tego typu chodu dziecko potyka się o własne nogi lub podłoże. Problem dotyczy dużej grupy dzieci i może dotyczyć jednej lub obu kończyn dolnych.

Wady podstawy

Koślawość stóp (stópek), Płaskostopie - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Koślawość stóp (stópek), stopa płasko-koślawa, platfus to wady bardzo często określana przez rodziców jako płaskostopie. W rzeczywistości problem polega na koślawym ustawieniu stóp gdzie wewnętrzny brzeg stopy ucieka w kierunku podłoża. Płaskostopie to natomiast nadmiar poduszki tłuszczowej u małych dzieci (stopa jest płaska patrząc od...

Wady podstawy

Szpotawość kolan (szpotawe kolana) u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Szpotawość kolan u dzieci to charakterystyczne ustawienie kończyn dolnych, wygiętych w łuk. Obie kończyny wyprostowane, w ustawieniu ze złączonymi kostkami, przypominają literę „O” i charakteryzują się odstępem między kolanami wynoszącym minimalnie 4-5 cm. Nie zawsze są one klasyfikowane, jako wada postawy, ponieważ do 2-3 roku życia są uznawane za normalny etap...

Wady podstawy

Stopa piętowa (hakowata) - objawy, przyczyny, leczenie


Stopa piętowa (hakowata) jest zaburzeniem, które polega na ustawieniu stawu skokowego w nadmiernym zgięciu grzbietowym (palce stopy kierują się do góry). Dziecko nie jest w stanie opuścić stopy, a ruch bierny wykonywany przez fizjoterapeutę bądź rodzica również jest utrudniony. W najbardziej nasilonym stopniu grzbiet stopy może dotykać przedniej ściany piszczeli.

Wady podstawy

Koślawe kolana u dzieci (koślawość kolan) - objawy, leczenie, rehabilitacja


Koślawe kolana u dzieci dotyczą osi ustawienia kończyn dolnych. Rozpoznać je można dość łatwo, często określane są jako „krzywe nogi” czy też ustawienie nóg w kształcie litery „X”.  Przyjmuje się, że kolana koślawe zaliczane są do wad postawy jeśli występują u dziecka powyżej 5 roku życia. Wcześniej zalecana jest obserwacja podczas...Wady podstawy

Odstające łopatki u dziecka - objawy, przyczyny, rehabilitacja


Odstające łopatki u dziecka należą do zaburzeń prawidłowej postawy, dotyczą nie tylko ustawienia łopatek, lecz całej obręczy barkowej. Łopatki ułożone na plecach dziecka wyraźnie odstają i mogą zostać zauważone nawet przez osobę, która nie jest lekarzem ani fizjoterapeutą. Można spotkać się także z określeniem „łopatki skrzydłowate”, ponieważ...

Wady podstawy

Plecy płaskie u dziecka - objawy, przyczyny, rehabilitacja


Plecy płaskie u dziecka to wada postawy w płaszczyźnie strzałkowej, polegająca na spłyceniu, bądź całkowitym zniesieniu naturalnych krzywizn kręgosłupa. Oznacza to, że gdy spojrzymy na dziecko z boku plecy będą proste.

Wady podstawy

Protrakcja barków u dzieci (barki wysunięte do przodu) - objawy, przyczyny, rehabilitacja


Termin protrakcja oznacza przednie wysunięcie jednej części ciała, względem drugiej, bądź względem osi ciała. Protrakcją barków określamy barki wysunięte do przodu względem klatki piersiowej, bądź w stosunku do osi głównej ciała. Protrakcja barków najczęściej pojawia się wyniku zaniedbań w utrzymaniu prawidłowej postawy zarówno u dzieci jak i...


Logowanie / Rejestracja