Stopa - Jednostki chorobowe

Ortopedia

Uszkodzenie (naderwanie, zerwanie) ścięgna Achillesa - objawy, przyczyny, diagnostyka


Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i największym ścięgnem w całym układzie ruchu. Jego praca warunkuje podstawową i najważniejszą funkcję dla człowieka, jaką jest poruszanie się. Ścięgno, ze względu na swoją masywną budowę może przenosić duże obciążenia, które w momencie biegu czy skoku przekraczają nawet dziesięciokrotnie masę ciała! Urazy ścięgna...

Ortopedia

Uszkodzenie (naderwanie, zerwanie) ścięgna Achillesa - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku, gdy uszkodzenie ścięgna Achillesa wymagało leczenia chirurgicznego proces rehabilitacji jest kluczowy. Po zabiegu podudzie zostanie włożone w but ortopedyczny czasem gips (coraz rzadziej stosowany ze względu na większy ucisk tkanek, ograniczenie ruchomości oraz ograniczenia w prowadzeniu terapii). O przebiegu i strategii procesu rehabilitacji decyduje lekarz oraz...

Ortopedia

Zwyrodnienia stawu skokowego (artroza stawu skokowego) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Choroba zwyrodnieniowa narządu ruchu jest schorzeniem stanowiącym połowę wszystkich przewlekłych chorób wśród ludzi powyżej 60 roku życia. Zaraz po chorobach układu krążenia jest to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności. Polega ona na przedwczesnym zużyciu tkanek, które tworzą staw. Zwykle objawia się u ludzi w starszym wieku, jednak rozpoczynać się...

Ortopedia

Zwyrodnienia stawu skokowego (artroza stawu skokowego) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stawu skokowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Skręcenie stawu skokowego (skręcenie kostki) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Popularne skręcenie stawu skokowego nazywane „skręceniem kostki” zazwyczaj polega na przekroczeniu prawidłowego zakresu ruchu w stawie, co powoduje uszkodzenie wielu struktur takich jak: torebka stawowa, więzadła, a czasem może powodować złamania odłamowe w pobliżu kostek. Skręcenie stawu skokowego to jeden z najczęstszych urazów kończyny dolnej. Uraz może...

Ortopedia

Skręcenie stawu skokowego (skręcenie kostki) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Jeśli nie dojdzie do poważnych uszkodzeń struktur stawowych (skręcenia III st.) to zazwyczaj leczeniem z wyboru jest leczenie zachowawcze (proces rehabilitacji). Rehabilitacja ma na celu powrót prawidłowej funkcji stawu skokowego oraz zmniejszenie ryzyka ponownych skręceń w przyszłości.Ortopedia

Przeciążenie ścięgna Achillesa (tendinopatia ścięgna Achillesa) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i największym ścięgnem w naszym organizmie. Warunkuje to podstawową i najważniejszą funkcję dla człowieka, jaką jest poruszanie się. Ścięgno, ze względu na swoją masywną budowę może przenosić duże obciążenia, które w momencie biegu czy skoku przekraczają nawet dziesięciokrotnie masę ciała! Przeciążenie ścięgna...

Ortopedia

Przeciążenie ścięgna Achillesa (tendinopatia ścięgna Achillesa) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku przeciążenia ścięgna Achillesa istotnych jest kilka elementów terapii. Pierwszym z nich jest rozluźnienie struktur mięśniowo-powięziowych w rejonie uda, podudzia i stopy. Kluczowym miejscem na pewno będzie mięsień trójgłowy łydki, którego zakończeniem jest ścięgno Achillesa. 

Ortopedia

Metatarsalgia (ból przodostopia) - objawy, przyczyny, diagnostyka


Metatarsalgia to jedna z przyczyn bólu stopy, dolegliwości pojawiają się najczęściej na przodostopiu i promieniują do palców. Ból może się pojawiać na podeszwowej i grzbietowej stronie stopy. Często dodatkowym objawem tego schorzenia jest powstawanie modzeli (silne rogowacenie naskórka) na podeszwie, w okolicy od drugiej do czwartej głowy kości...

Ortopedia

Metatarsalgia (ból przodostopia) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Leczenie metatarsalgii jest uzależnione od przyczyny. Terapia metatarsalgii, nie jest prosta i wymaga zastosowania wielu czynników, które są ukierunkowane na leczenie przeciwbólowe oraz próbę korekcji ustawienia stóp. W obu przypadkach terapię warto rozpocząć od rozluźnienia struktur mieśniowo-powięziowych w obrębie stopy, łydki a także...

Ortopedia

Halluks Valgus (paluch koślawy) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Paluch koślawy jest zniekształceniem przodostopia. Polega na ustawieniu palucha w odwiedzeniu, a pierwszej kości śródstopia w przywiedzeniu. Bardzo często występuje razem z koślawym ustawieniem stopy. W przyśrodkowej okolicy stopy można zauważyć pojawienie się charakterystycznej wyrośli. Zwykle deformacja ta pojawia się na obu stopach, choć często na jednej jest...

Ortopedia

Halluks Valgus (paluch koślawy) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku leczenie palucha koślawego można postawić sobie dwa cele: leczenie przeciwbólowe oraz leczenie wpływające na korekcję ustawienia stopy. W obu przypadkach terapię warto rozpocząć od rozluźnienia struktur mieśniowo-powięziowych w obrębie stopy, łydki a także innych kluczowych rejonów kończyny dolnej. Wpłynie to na zmniejszenie przeciążeń...
Logowanie / Rejestracja