Stopa - Jednostki chorobowe

Ortopedia

Koślawość stóp u dorosłych - objawy, przyczyny, diagnostyka


Płaskostopie (koślawość stóp, stopa płasko-koślawa, platfus) to wada bardzo często określana jako płaskostopie. W rzeczywistości problem polega na koślawym ustawieniu stóp gdzie wewnętrzny brzeg stopy ucieka w kierunku podłoża. Płaskostopie to natomiast nadmiar poduszki tłuszczowej u małych dzieci (stopa jest płaska patrząc od spodu). Poduszka...

Ortopedia

Koślawość stóp u dorosłych - leczenie, rehabilitacja, rokowania


Jedną z głównych form leczenia koślawości stóp jest rehabilitacja ruchowa. W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia, polegający głównie na budowie stabilności stopy i pracy nad prawidłową osią obciążenia kończyn dolnych. Leczenie będzie składało się z wielu różnych elementów.

Ortopedia

Szpotawość stóp - objawy, przyczyny, diagnostyka


Stopa szpotawa może być wadą wrodzoną, a także wadą nabytą w okresie rozwoju. Szpotawość powoduje zaburzenie ustawienie całej stopy, gdzie brzeg boczny dotyka podłoża a brzeg przyśrodkowy jest uniesiony). Przód stopy może być ustawiony w przywiedzeniu (skierowany do środka). Dysfunkcja może dotyczyć zarówno jednej jak i obu stóp.

Ortopedia

Szpotawość stóp - leczenie, rehabilitacja i rokowania


Podstawową formą leczenie szpotawości stóp jest rehabilitacja ruchowa. W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie poprawa funkcji stopy i pozostałych stawów kończyny dolnej. Leczenie będzie składało się z wielu różnych elementów.

Ortopedia

Uszkodzenie (naderwanie, zerwanie) ścięgna Achillesa - objawy, przyczyny, diagnostyka


Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i największym ścięgnem w całym układzie ruchu. Jego praca warunkuje podstawową i najważniejszą funkcję dla człowieka, jaką jest poruszanie się. Ścięgno, ze względu na swoją masywną budowę może przenosić duże obciążenia, które w momencie biegu czy skoku przekraczają nawet dziesięciokrotnie masę ciała! Urazy ścięgna...

Ortopedia

Uszkodzenie (naderwanie, zerwanie) ścięgna Achillesa - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stopy. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.Ortopedia

Zwyrodnienia stawu skokowego (artroza stawu skokowego) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Choroba zwyrodnieniowa narządu ruchu jest schorzeniem stanowiącym połowę wszystkich przewlekłych chorób wśród ludzi powyżej 60 roku życia. Zaraz po chorobach układu krążenia jest to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności. Polega ona na przedwczesnym zużyciu tkanek, które tworzą staw. Zwykle objawia się u ludzi w starszym wieku, jednak rozpoczynać się...

Ortopedia

Zwyrodnienia stawu skokowego (artroza stawu skokowego) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stawu skokowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Skręcenie stawu skokowego (skręcenie kostki) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Popularne skręcenie stawu skokowego nazywane „skręceniem kostki” zazwyczaj polega na przekroczeniu prawidłowego zakresu ruchu w stawie, co powoduje uszkodzenie wielu struktur takich jak: torebka stawowa, więzadła, a czasem może powodować złamania odłamowe w pobliżu kostek. Skręcenie stawu skokowego to jeden z najczęstszych urazów kończyny dolnej. Uraz może...

Ortopedia

Skręcenie stawu skokowego (skręcenie kostki) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stopy. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Przeciążenie ścięgna Achillesa (tendinopatia ścięgna Achillesa) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i największym ścięgnem w naszym organizmie. Warunkuje to podstawową i najważniejszą funkcję dla człowieka, jaką jest poruszanie się. Ścięgno, ze względu na swoją masywną budowę może przenosić duże obciążenia, które w momencie biegu czy skoku przekraczają nawet dziesięciokrotnie masę ciała! Przeciążenie ścięgna...

Ortopedia

Przeciążenie ścięgna Achillesa (tendinopatia ścięgna Achillesa) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stopy. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.Ortopedia

Metatarsalgia (ból przodostopia) - objawy, przyczyny, diagnostyka


Metatarsalgia to jedna z przyczyn bólu stopy, dolegliwości pojawiają się najczęściej na przodostopiu i promieniują do palców. Ból może się pojawiać na podeszwowej i grzbietowej stronie stopy. Często dodatkowym objawem tego schorzenia jest powstawanie modzeli (silne rogowacenie naskórka) na podeszwie, w okolicy od drugiej do czwartej głowy kości...

Ortopedia

Metatarsalgia (ból przodostopia) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stopy. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Halluks Valgus (paluch koślawy) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Paluch koślawy jest zniekształceniem przodostopia. Polega na ustawieniu palucha w odwiedzeniu, a pierwszej kości śródstopia w przywiedzeniu. Bardzo często występuje razem z koślawym ustawieniem stopy. W przyśrodkowej okolicy stopy można zauważyć pojawienie się charakterystycznej wyrośli. Zwykle deformacja ta pojawia się na obu stopach, choć często na jednej jest...


Logowanie / Rejestracja