Pediatria - Jednostki Chorobowe

Pediatria

Wady słuchu u dzieci - objawy, rodzaje, diagnostyka, leczenie.


Wady słuchu u dzieci to problem, który dotyczy milionów dzieci na całym świecie! Słuch pozwala nam na komunikację z otaczającym światem, umożliwia wyrażanie siebie oraz aktywny udział w życiu społecznym. Dzieci z uszkodzeniami słuchu muszą się wiele nauczyć aby w jak najlepszym stopniu móc funkcjonować zarówno w domu, szkole czy przyszłym...

Pediatria

Wady wzroku u dzieci - objawy, rodzaje, diagnostyka, leczenie.


Dane z 2011 roku (WHO) donoszą, że blisko 300 mln osób na całym świecie ma niepełnosprawność wzroku, z tego niewidomych jest blisko 39 milionów. Wady wzroku u dzieci stanowią znaczną część tych statystyk! Wadą wzroku określa się sytuację, w której wpadające światło do wnętrza gałki ocznej nie ulega skupieniu przez układ optyczny na siatkówce....

Pediatria

Padaczka u dzieci (epilepsja) - objawy, diagnostyka, leczenie.


Padaczka u dzieci, inaczej zwana epilepsją nie jest odrębną jednostką chorobową. Jest to złożona grupa przewlekłych zaburzeń pochodzenia neurologicznego, to zespół symptomów zarówno psychicznych, somatycznych jak i wegetatywnych pojawiający się w wyniku zmian w metabolizmie i morfologii mózgu. Charakteryzuje się napadami padaczkowymi, które...

Pediatria

Zespół Downa u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie.


Zespół Downa jest chorobą genetyczną związaną z obecnością dodatkowego 21 chromosomu. Daje to szereg charakterystycznych zmian w tym cech dysmorficznych twarzy. Częstość występowania zespołu Downa u dzieci szacuje się na 1 wśród 600-700 urodzeń. Zmiany w chromosomach doprowadzają do upośledzenia umysłowego, zaburzeń w morfologii oraz pracy...

Pediatria

Kręcz szyi u dzieci - objawy, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja.


Kręcz szyi to dysfunkcja połączenia stawowego głowy z szyją gdzie głowa ustawia się w asymetrii (skręcenie w jedną stronę bez możliwości swobodnej korekcji ustawienia). Kręcz szyi u dzieci może być widoczny od urodzenia, może również pojawić się w okresie noworodkowym lub niemowlęcym. Ponadto zaburzenie to może pojawić się również w życiu dorosłym.

Pediatria

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Mózgowe porażenie dziecięce (MPD, CP) jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności ruchowej  występującej u dzieci. Zaburzenia powstają w wyniku nieprawidłowości, do których może dojść w okresie płodowym, okołoporodowym jak i niemowlęcym.Pediatria

Mukopolisacharydoza - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Mukopolisacharydoza to choroba metaboliczna o podłożu genetycznym prowadząca do dysfunkcji wielu układów ciała. W przypaddku mukopolisacharydozy konieczne jest kompleksowe leczenie, obejmujące zarówno farmakologię, chirurgię, jak i fizjoterapię.

Pediatria

Mukowiscydoza - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Mukowiscydoza jest najczęstszą chorobą genetyczną u ludzi. Objawy mukowiscydozy najczęściej lokalizują się w układzie oddechowym i pokarmowym. Dzięki badaniom przesiewowym noworodków możliwe jest szybkie skierowanie do dalszego procesu diagnostycznego.

Pediatria

Zespół Ehlersa-Danlosa (EDS) u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Zespół Ehlersa-Danlosa (Ehlers-Danlos Syndrome, EDS) u dzieci to jedna z rzadko występujących chorób tkanki łącznej. Jest ona uwarunkowana genetycznie i może przybierać kilka postaci. Najczęściej zespół Ehlesa - Danlosa występuje w postaci klasycznej, która dotyczy 90% przypadków.

Pediatria

Porażenie splotu barkowego u noworodków - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Uszkodzenie splotu barkowego u noworodków jest jednym z najczęstszych urazów okołoporodowych i może prowadzić do znaczącego upośledzenia funkcji kończyny górnej.  Częstotliwość występowania tego typu incydentów wśród noworodków waha się wg różnych autorów od 0,2 do 5,1 przypadków na 1000 urodzeń....

Pediatria

Zaburzenia integracji sensorycznej (S.I) - objawy, przyczyny, terapia, rehabilitacja


Zaburzenia integracji sensorycznej (S.I) polegają na upośledzeniu przetwarzania informacji czuciowych przez ośrodkowy układ nerwowy.  Zaburzenia te mogą dotyczyć wszystkich układów czuciowych - układu wzrokowego, słuchowego, układów czucia powierzchownego i głębokiego (m.in. czucie dotyku, temperatury, położenia ciała), układu przedsionkowego (orientacja...

Pediatria

Wzmożone napięcie mięśniowe u niemowląt - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Wzmożone napięcie mięśniowe u niemowląt (hipertonia mięśniowa) może być objawem wielu chorób pediatrycznych i jest uznawane za poważne zagrożenie dla fizjologicznego rozwoju ruchowego dziecka. Niezależnie od sposobu leczenia choroby podstawowej zdiagnozowana hipertonia mięśniowa wymaga rehabilitacji i wprowadzenia odpowiednich nawyków...Pediatria

Obniżone napięcie mięśniowe u niemowląt - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Hipotonia mięśniowa jest medycznym terminem określającym obniżone napięcie mięśniowe i wyraża się zmniejszonym oporem mięśni przeciwko ich rozciąganiu. Obniżenie napięcia mięsni nie jest równoznaczne z obniżeniem siły mięśniowej, chociaż objawy te często współwystępują ze sobą. Obniżone napięcie mięśniowe u niemowląt może występować...

Pediatria

Dystrofia mięśniowa u dzieci (Duchenne'a, Beckera) - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Dystrofia mięśniowa u dzieci należy do chorób dziedzicznych, w których występuje przewlekły proces zwyrodnienia włókien mięśni poprzecznie prążkowanych. W jej przebiegu dochodzi do postępującej degeneracji komórek mięśniowych, która prowadzi do utraty siły mięśniowej i ograniczenia zakresu ruchomości w stawach.

Pediatria

Dysplazja stawu biodrowego u niemowląt - objawy, badanie, leczenie, rehabilitacja


Dysplazja stawu biodrowego u niemowląt (dysplasia coxae congenita) to deformacja, którą rozpoznaje się zwykle tuż po urodzeniu dziecka. Jest ona częściej diagnozowana u dziewczynek niż u chłopców. Szacuje się, że występuje u 1 na 1000 dzieci i dwa razy częściej dotyka lewego stawu biodrowego.

Pediatria

Autyzm u dzieci - objawy, przyczyny, spektrum, leczenie


Autyzm (łac. autismus) jest zaburzeniem powstającym u dzieci w trakcie rozwoju układu nerwowego. Choroba ta polega na odcięciu się dziecka od świata zewnętrznego, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem oraz subiektywnym poczuciu odizolowania.

Pediatria

Hipermobilność stawów - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


W przypadku hipermobilności stawów dochodzi do zaburzenia budowy tkanki łącznej budującej m.in. torebkę stawową oraz więzadła. W przypadku hipermobilności zarówno więzadła jak i torebka stawowa posiadają nadmierną elastyczność przez co nie są w stanie ograniczyć prawidłowego zakresu ruchu w stawie. Przekroczenie fizjologicznego ruchu w połączeniu z licznymi...


Logowanie / Rejestracja