Pediatria - Jednostki Chorobowe

Pediatria

Wady słuchu - objawy, diagnostyka, leczenie, rokowania.


Szacuje się, że problemy ze słuchem ma blisko 500 milionów ludzi na całym świecie. Słuch pozwala nam na komunikację z otaczającym światem, umożliwia wyrażanie siebie oraz aktywny udział w życiu społecznym. Dzieci z uszkodzeniami słuchu muszą się wiele nauczyć aby w jak najlepszym stopniu móc funkcjonować zarówno w domu, szkole czy przyszłym życiu...

Pediatria

Wady wzroku u dzieci - objawy, diagnostyka, leczenie.


Dane z 2011 roku (WHO) donoszą, że blisko 300 mln osób na całym świecie ma niepełnosprawność wzroku, z tego niewidomych jest blisko 39 milionów. Wadą wzroku określa się sytuację, w której wpadające światło do wnętrza gałki ocznej nie ulega skupieniu przez układ optyczny na siatkówce. Do najczęstszych wad wzroku możemy zaliczyć: nadwzroczność -...

Pediatria

Padaczka (epilepsja) - objawy, leczenie, rokowania.


Padaczka, inaczej zwana epilepsją nie jest odrębną jednostką chorobową. Jest to złożona grupa przewlekłych zaburzeń pochodzenia neurologicznego, to zespół symptomów zarówno psychicznych, somatycznych jak i wegetatywnych pojawiający się w wyniku zmian w metabolizmie i morfologii mózgu. Charakteryzuje się napadami padaczkowymi, które przez długi...

Pediatria

Zespół Downa - objawy, leczenie, rokowania.


Zespół Downa jest chorobą genetyczną związaną z obecnością dodatkowego 21 chromosomu. Daje to szereg charakterystycznych zmian w tym cech dysmorficznych twarzy. Częstość występowania wśród żywych noworodków szacuje się na 1 wśród 600-700 urodzeń. Zmiany w chromosomach doprowadzają do upośledzenia umysłowego, zaburzeń w morfologii oraz pracy...

Pediatria

Kręcz szyi - objawy, diagnostyka, leczenie, rokowania.


Kręcz szyi to dysfunkcja połączenia stawowego głowy z szyją gdzie głowa ustawia się w asymetrii (skręcenie w jedną stronę bez możliwości swobodnej korekcji ustawienia). Kręcz szyi może być widoczny od urodzenia, może również pojawić się w okresie noworodkowym lub niemowlęcym. Ponadto zaburzenie to może pojawić się również w życiu dorosłym.

Pediatria

Mózgowe porażenie dziecięce - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Mózgowe porażenie dziecięce (MPD, CP) jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności ruchowej  występującej u dzieci. Zaburzenia powstają w wyniku nieprawidłowości, do których może dojść w okresie płodowym, okołoporodowym jak i niemowlęcym.Pediatria

Mózgowe porażenie dziecięce - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego terapia opiera się na łagodzeniu wielu objawów składających się na obraz choroby. Leczenie wymaga zaangażowania ze strony wielu specjalistów, przede wszystkim pediatry, neurologa dziecięcego, ortopedy, okulisty, laryngologa, foniatry, fizjoterapeuty, logopedy, psychologa, pedagoga, pielęgniarki i terapeuty...

Pediatria

Mukopolisacharydoza - objawy, przyczyny, leczenie.


Mukopolisacharydoza (łac. Feminina), to choroba metaboliczna, w której dochodzi do nadmiernego gromadzenia w różnych tkankach związków zwanych mukopolisacharydami.    

Pediatria

Mukowiscydoza - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. Mutacja genów prowadzi do zaburzeń funkcjonowania układów oddechowego, pokarmowego i rozrodczego.

Pediatria

Mukowiscydoza - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Głównym celem leczenia mukowiscydozy jest zapobieganie i leczenie zakażeń dróg oddechowych. Właściwie prowadzona profilaktyka i leczenie pozwalają zapobiegać powikłaniom i opóźnić o kilkadziesiąt lat rozwój skrajnej postaci choroby. Leczenie ma charakter wielokierunkowy i obejmuje leczenie farmakologiczne oraz dietetyczne jak również codzienną...

Pediatria

Zespół Ehlersa- Danlosa - objawy, diagnostyka, leczenie.


Zespół Ehlersa-Danlosa ( Ehlers-Danlos Syndrome, EDS) to jedna z rzadko występujących chorób tkanki łącznej. Jest ona uwarunkowana genetycznie i może przybierać kilka postaci. Najczęściej jednak występuje w postaci klasycznej, która dotyczy 90% przypadków.

Pediatria

Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Uszkodzenie splotu ramiennego jest jednym z najczęstszych urazów okołoporodowych i może prowadzić do znaczącego upośledzenia funkcji kończyny górnej.  Częstotliwość występowania tego typu incydentów wśród niemowląt waha się wg różnych autorów od 0,2 do 5,1 przypadków na 1000 urodzeń. Rozbieżności w danych prezentowanych w...Pediatria

Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W uszkodzeniu splotu ramiennego istotne jest jak najszybsze wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jego celem jest uzyskanie możliwie najlepszej funkcji kończyny górnej oraz niedopuszczenie do wtórnych powikłań. Prawidłowy przebieg leczenia uzależniony jest od współpracy zespołu medycznego (lekarza, fizjoterapeuty, ortotyka, terapeuty zajęciowego oraz pielęgniarki)...

Pediatria

Zaburzenia integracji sensorycznej - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Zaburzenia integracji sensorycznej polegają na upośledzeniu przetwarzania informacji czuciowych przez ośrodkowy układ nerwowy.  Zaburzenia te mogą dotyczyć wszystkich układów czuciowych - układu wzrokowego, słuchowego, układów czucia powierzchownego i głębokiego (m.in. czucie dotyku, temperatury, położenia ciała), układu przedsionkowego (orientacja ciała w...

Pediatria

Zaburzenia integracji sensorycznej - terapia SI.


Zaburzenia integracji sensorycznej wymagają wdrożenia odpowiedniego postępowania fizjoterapeutycznego u dziecka. Istotne są ćwiczenia przeprowadzane w specjalnej sali, jak i te wykonywane w domu z pomocą rodziców.

Pediatria

Wzmożone napięcie mięśniowe (hipertonia mięśniowa) - objawy, przyczyny, leczenie.


Wzmożone napięcie mięśniowe może być objawem wielu chorób pediatrycznych i jest uznawane za poważne zagrożenie dla fizjologicznego rozwoju ruchowego dziecka. Niezależnie od sposobu leczenia choroby podstawowej zdiagnozowana hipertonia mięśniowa wymaga rehabilitacji i wprowadzenia odpowiednich nawyków pielęgnacyjnych przez rodziców i...

Pediatria

Obniżone napięcie mięśniowe (hipotonia mięśniowa) - objawy, przyczyny, leczenie.


Hipotonia jest medycznym terminem określającym obniżone napięcie mięśniowe i wyraża się zmniejszonym oporem mięśni przeciwko ich rozciąganiu. Obniżenie napięcia mięsni nie jest równoznaczne z obniżeniem siły mięśniowej, chociaż objawy te często współwystępują ze sobą. Hipotonia mięśniowa może występować samoistnie, jednak w zdecydowanej większości...

Pediatria

Dystrofie mięśniowe - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Dystrofia mięśniowa należy do chorób dziedzicznych, w których występuje przewlekły proces zwyrodnienia włókien mięśni poprzecznie prążkowanych. W jej przebiegu dochodzi do postępującej degeneracji komórek mięśniowych, która prowadzi do utraty siły mięśniowej i ograniczenia zakresu ruchomości w stawach.Pediatria

Dystrofie mięśniowe - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Leczenie dzieci z dystrofią wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Pacjent i jego rodzina powinni aktywnie współpracować z zespołem medycznym, którego koordynacją zajmuje się zazwyczaj lekarz neurolog, pediatra-neurolog lub specjalista rehabilitacji. Zadaniem lekarza prowadzącego jest monitorowanie postępu choroby i ewentualnych powikłań oraz stosowanie...

Pediatria

Dysplazja stawów biodrowych - objawy, leczenie, rokowania.


Dysplazja stawów biodrowych (dysplasia coxae congenita) to deformacja, którą rozpoznaje się zwykle tuż po urodzeniu dziecka. Jest ona częściej diagnozowana u dziewczynek niż u chłopców. Szacuje się, że występuje u 1 na 1000 dzieci i dwa razy częściej dotyka lewego stawu biodrowego.

Pediatria

Autyzm - objawy, przyczyny, leczenie i rehabilitacja.


Autyzm (łac. autismus) jest zaburzeniem powstającym u człowieka w trakcie rozwoju układu nerwowego. Choroba ta polega na odcięciu się osoby od świata zewnętrznego, ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem oraz subiektywnym poczuciu odizolowania.

Pediatria

Hipermobilność stawowa - objawy, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku hipermobilności dochodzi do zaburzenia budowy tkanki łącznej budującej m.in. torebkę stawową oraz więzadła. W przypadku hipermobilności zarówno więzadła jak i torebka stawowa posiadają nadmierną elastyczność przez co nie są w stanie ograniczyć prawidłowego zakresu ruchu w stawie. Przekroczenie fizjologicznego ruchu w połączeniu z licznymi...


Logowanie / Rejestracja