Ortopedia - Jednostki Chorobowe

Ortopedia

Uszkodzenie (naderwanie, zerwanie) ścięgna Achillesa - objawy, przyczyny, diagnostyka


Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i największym ścięgnem w całym układzie ruchu. Jego praca warunkuje podstawową i najważniejszą funkcję dla człowieka, jaką jest poruszanie się. Ścięgno, ze względu na swoją masywną budowę może przenosić duże obciążenia, które w momencie biegu czy skoku przekraczają nawet dziesięciokrotnie masę ciała! Urazy ścięgna...

Ortopedia

Uszkodzenie (naderwanie, zerwanie) ścięgna Achillesa - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku, gdy uszkodzenie ścięgna Achillesa wymagało leczenia chirurgicznego proces rehabilitacji jest kluczowy. Po zabiegu podudzie zostanie włożone w but ortopedyczny czasem gips (coraz rzadziej stosowany ze względu na większy ucisk tkanek, ograniczenie ruchomości oraz ograniczenia w prowadzeniu terapii). O przebiegu i strategii procesu rehabilitacji decyduje lekarz oraz...

Ortopedia

Zwyrodnienia stawu skokowego (artroza stawu skokowego) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Choroba zwyrodnieniowa narządu ruchu jest schorzeniem stanowiącym połowę wszystkich przewlekłych chorób wśród ludzi powyżej 60 roku życia. Zaraz po chorobach układu krążenia jest to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności. Polega ona na przedwczesnym zużyciu tkanek, które tworzą staw. Zwykle objawia się u ludzi w starszym wieku, jednak rozpoczynać się...

Ortopedia

Zwyrodnienia stawu skokowego (artroza stawu skokowego) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stawu skokowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Skręcenie stawu skokowego (skręcenie kostki) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Popularne skręcenie stawu skokowego nazywane „skręceniem kostki” zazwyczaj polega na przekroczeniu prawidłowego zakresu ruchu w stawie, co powoduje uszkodzenie wielu struktur takich jak: torebka stawowa, więzadła, a czasem może powodować złamania odłamowe w pobliżu kostek. Skręcenie stawu skokowego to jeden z najczęstszych urazów kończyny dolnej. Uraz może...

Ortopedia

Skręcenie stawu skokowego (skręcenie kostki) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Jeśli nie dojdzie do poważnych uszkodzeń struktur stawowych (skręcenia III st.) to zazwyczaj leczeniem z wyboru jest leczenie zachowawcze (proces rehabilitacji). Rehabilitacja ma na celu powrót prawidłowej funkcji stawu skokowego oraz zmniejszenie ryzyka ponownych skręceń w przyszłości.Ortopedia

Przeciążenie ścięgna Achillesa (tendinopatia ścięgna Achillesa) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i największym ścięgnem w naszym organizmie. Warunkuje to podstawową i najważniejszą funkcję dla człowieka, jaką jest poruszanie się. Ścięgno, ze względu na swoją masywną budowę może przenosić duże obciążenia, które w momencie biegu czy skoku przekraczają nawet dziesięciokrotnie masę ciała! Przeciążenie ścięgna...

Ortopedia

Przeciążenie ścięgna Achillesa (tendinopatia ścięgna Achillesa) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku przeciążenia ścięgna Achillesa istotnych jest kilka elementów terapii. Pierwszym z nich jest rozluźnienie struktur mięśniowo-powięziowych w rejonie uda, podudzia i stopy. Kluczowym miejscem na pewno będzie mięsień trójgłowy łydki, którego zakończeniem jest ścięgno Achillesa. 

Ortopedia

Metatarsalgia (ból przodostopia) - objawy, przyczyny, diagnostyka


Metatarsalgia to jedna z przyczyn bólu stopy, dolegliwości pojawiają się najczęściej na przodostopiu i promieniują do palców. Ból może się pojawiać na podeszwowej i grzbietowej stronie stopy. Często dodatkowym objawem tego schorzenia jest powstawanie modzeli (silne rogowacenie naskórka) na podeszwie, w okolicy od drugiej do czwartej głowy kości...

Ortopedia

Metatarsalgia (ból przodostopia) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Leczenie metatarsalgii jest uzależnione od przyczyny. Terapia metatarsalgii, nie jest prosta i wymaga zastosowania wielu czynników, które są ukierunkowane na leczenie przeciwbólowe oraz próbę korekcji ustawienia stóp. W obu przypadkach terapię warto rozpocząć od rozluźnienia struktur mieśniowo-powięziowych w obrębie stopy, łydki a także...

Ortopedia

Halluks Valgus (paluch koślawy) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Paluch koślawy jest zniekształceniem przodostopia. Polega na ustawieniu palucha w odwiedzeniu, a pierwszej kości śródstopia w przywiedzeniu. Bardzo często występuje razem z koślawym ustawieniem stopy. W przyśrodkowej okolicy stopy można zauważyć pojawienie się charakterystycznej wyrośli. Zwykle deformacja ta pojawia się na obu stopach, choć często na jednej jest...

Ortopedia

Halluks Valgus (paluch koślawy) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku leczenie palucha koślawego można postawić sobie dwa cele: leczenie przeciwbólowe oraz leczenie wpływające na korekcję ustawienia stopy. W obu przypadkach terapię warto rozpocząć od rozluźnienia struktur mieśniowo-powięziowych w obrębie stopy, łydki a także innych kluczowych rejonów kończyny dolnej. Wpłynie to na zmniejszenie przeciążeń...Ortopedia

Złamanie kości piszczelowej - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Kość piszczelowa znajduje się po przyśrodkowej stronie podudzia. Kość piszczelowa w swoim przekroju jest jedną z największych kości naszego organizmu. Badania wykazują, że może zostać obciążona osiowo (w podłużnej osi kości) do 1,6 tony nim ulegnie zniszczeniu. Kości podudzia budową przypominają kości przedramienia, gdzie kość piszczelowa odpowiada kości promieniowej...

Ortopedia

Złamanie kości piszczelowej - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Złamania kości piszczelowej posiadają wiele protokołów leczniczych, wynika to z wielu komponentów sił wpływających na wystąpienie urazu oraz wielu czynników niezależnych. Praktycznie każdy oddział ortopedii ma swoje indywidualne schematy postępowań w przypadku złamania kości piszczelowej.

Ortopedia

Złamanie kości strzałkowej - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Kość strzałkowa ze względu na swoje zewnętrzne położenie narażona jest na liczne urazy. Do najczęstszych urazów w obrębie kości strzałkowej zalicza się złamanie trzonu kości. Leczenie najmniej złożonych złamań kości strzałkowej jest relatywnie proste i polega na nastawieniu odłamów oraz założeniu opatrunku gipsowego. Ciekawym aspektem jest fakt, że...

Ortopedia

Złamanie kości strzałkowej - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Złamania kości strzałkowej posiadają wiele protokołów leczniczych, wynika to z wielu komponentów sił wpływających na wystąpienie urazu oraz wielu czynników niezależnych. Podstawowe złamanie kości strzałkowej w połowie jej długości zazwyczaj leczone jest bez zakładania opatrunku gipsowego, wystarczy wprowadzenie odciążenia zajętej kończyny. Pacjent...

Ortopedia

Uraz więzadła krzyżowego tylnego (Uraz PCL) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


W większości osoby zgłaszające się do fizjoterapeuty z urazem kolana to osoby młode, aktywne fizycznie, uprawiające różne dyscypliny sportowe. Jednakże trafiają się także osoby, których aktywność fizyczna jest na stosunkowo niskim poziomie i mimo tego one także są ofiarami urazów typowych dla sportowców. Wystarczy wyjście na spacer na...

Ortopedia

Uraz więzadła krzyżowego tylnego (PCL) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stawu kolanowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.Ortopedia

Uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego (MCL) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Kontuzje stawu kolanowego należą do najczęstszych absencji sportowców. Ma na to wpływ skomplikowana budowa i biomechanika stawu kolanowego. W stawie kolanowym rozróżniamy wiele struktur mających zapewnić odpowiednią stabilność i funkcjonalność. Wśród tych struktur niewątpliwie najczęstszym urazom ulegają więzadła, m.in. więzadło pobocze piszczelowe,...

Ortopedia

Uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego (MCL) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stawu kolanowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Uszkodzenie łąkotki bocznej - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Uszkodzenia stawu kolanowego są bardzo powszechne. Ze względu na złożoność budowy tego stawu wiele struktur anatomicznych może ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia łąkotek dotyczą najczęściej sportowców, jednakże uraz ten może dotyczyć także osób w średnim wieku gdzie dochodzi do przewlekłych przeciążeń. Ból po bocznej stronie kolana związany z dysfunkcją...

Ortopedia

Uszkodzenie łąkotki bocznej - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji stawu kolanowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Uszkodzenia stawu kolanowego są bardzo powszechne. Ze względu na złożoność budowy tego stawu wiele struktur anatomicznych może ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia łąkotek dotyczą najczęściej sportowców, jednakże uraz ten może dotyczyć także osób w średnim wieku gdzie dochodzi do przewlekłych przeciążeń. Ból po wewnętrznej stronie kolana związany z...Jednostki ChoroboweLogowanie / Rejestracja