Neurologia - Jednostki Chorobowe

Neurologia

Padaczka (epilepsja) u dorosłych - objawy, leczenie, rokowania.


Padaczka, inaczej zwana epilepsją nie jest odrębną jednostką chorobową. Jest to złożona grupa przewlekłych zaburzeń pochodzenia neurologicznego, to zespół symptomów zarówno psychicznych, somatycznych jak i wegetatywnych pojawiający się w wyniku zmian w metabolizmie i morfologii mózgu. Charakteryzuje się napadami padaczkowymi, które przez...

Neurologia

Zawroty głowy - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Praktycznie nie ma osoby, która nie doświadczyłaby przynajmniej raz w życiu zawrotów głowy. Zawroty mogą się pojawić zarówno w wyniku szybkiego poderwania  się z pozycji lezącej jak i z powodu zaburzeń systemu równowagi. Zawroty głowy to odczucie ruchu wirowego, które pojawia się pomimo stania na stabilnym podłożu. Pacjent czuje, że...

Neurologia

Zawroty głowy - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Jeśli diagnostyka wykazała, że zawroty głowy są wynikiem dysfunkcji kręgosłupa i obręczy barkowej i nie ma żadnych przeciwwskazań warto rozpocząć proces rehabilitacji. Głównym jego celem będzie zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania objawów.

Neurologia

Bóle głowy - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Ból głowy występuje, jako objaw wielu różnych dysfunkcji. W wielu różnych opracowaniach można spotkać setki różnych przyczyn powstania bólu głowy. Ten artykuł jest poświęcony bólom głowy na tle dysfunkcji odcinka szyjnego i obręczy barkowej, które należą do jednych z najczęstszych przyczyn tego problemu. Warto zdać...

Neurologia

Bóle głowy - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym jego celem będzie redukcja dolegliwości bólowych głowy. Leczenie będzie się składało z wielu różnych elementów terapii.

Neurologia

Dyskopatia - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Wśród lekarzy i fizjoterapeutów popularne jest stwierdzenie że prawie każdy miał, ma lub będzie miał problemy bólowe kręgosłupa. Statystyki mówią, że około 30-40% wizyt związanych z układem ruchu dotyczy bólów kręgosłupa. Dyskopatia jest jedną  z najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa. Dotyczy uszkodzenia...Neurologia

Dyskopatia - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym jego celem będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz powrót prawidłowej funkcji kręgosłupa. Leczenie będzie się składało z wielu różnych elementów terapii.

Neurologia

Udar mózgu - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Udar mózgu, to nagłe wystąpienie uogólnionych lub ogniskowych objawów, świadczących o zaburzeniach czynności mózgu, które utrzymują się powyżej 24h i wynikają wyłącznie z zaburzeń mózgowego przepływu krwi.(1) Udar jest główną przyczyną trwałej niepełnosprawności i ograniczenia samodzielności u osób dorosłych, a...

Neurologia

Udar mózgu - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Udar mózgu jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia. Chory z podejrzeniem udaru mózgu powinien zostać niezwłocznie przewieziony do szpitala, w którym może otrzymać kompleksową pomoc.

Neurologia

Urazy rdzenia kręgowego (URK) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Urazy rdzenia kręgowego (URK) są zazwyczaj związane z urazem kręgosłupa. Uszkodzenie rdzenia może prowadzić do upośledzenia funkcji mięśni, utraty czucia oraz tzw. zaburzeń wegetatywnych (wzmożona potliwość, nieprawidłowe ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca). Objawy te mogą występować w różnej kombinacji. Urazy rdzenia są stosunkowo rzadkie. W Stanach...

Neurologia

Urazy rdzenia kręgowego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Rehabilitacja ruchowa jest podstawową formą leczenia urazów rdzenia kręgowego. Umożliwia ona pacjentom osiągnięcie maksymalnych możliwości funkcjonalnych oraz zapobiega rozwojowi powikłań związanych z ograniczeniem aktywności ruchowej.

Neurologia

Stwardnienie rozsiane (SM) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Stwardnienie rozsiane (SM) jest autoimmunologiczną chorobą układu nerwowego o przewlekłym charakterze. W grupie młodych dorosłych jest częstą przyczyną niepełnosprawności. Przebieg choroby może być rzutowo-remisyjny lub przewlekle-postępujący. Przy tym u niektórych osób choroba okresowo przybiera formę rzutów i remisji, po czym postępuje stale bez...Neurologia

Stwardnienie rozsiane (SM) - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Dostępne metody leczenia SM można podzielić na trzy kategorie: leczenie rzutów choroby, leczenie modyfikujące jej przebieg oraz leczenie objawowe. Jak dotąd nie opracowano leczenia prowadzącego do regeneracji uszkodzonej tkanki nerwowej.

Neurologia

Porażenie twarzy - objawy, przyczyny, leczenie i rehabilitacja


Porażenie twarzy jest oznaką patologii nerwu twarzowego. Odpowiada on bowiem za unerwienie wszystkich mięśni twarzy, związanych z ekspresją mimiczną. Objawy neurologiczne mogą wynikać z uszkodzenia samego nerwu lub struktur ośrodkowego układu nerwowego, wpływających na jego działanie. Porażenie Bella - najczęstsza forma porażenia twarzy - dotyka rocznie od 11 do 40 na 100...

Neurologia

Przejściowy napad niedokrwienny (TIA) - objawy, leczenie, rokowania.


Przejściowy napad niedokrwienny (TIA) to epizod krótkotrwałego zaburzenia czynności mózgu. Skutkiem TIA jest pojawienie się objawów neurologicznych, zależnych od lokalizacji niedokrwienia. Ustępują one samoistnie w ciągu 24 godzin. Większość napadów niedokrwiennych trwa od kilku do kilkunastu minut i zwykle nie przekracza godziny. Zachorowalność wynosi...

Neurologia

Neuropatie - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Neuropatie to choroby nerwów obwodowych. Zajęcie jednego nerwu jest nazywane mononeuropatią, zaś zajęcie wielu - polineuropatią. Mononeuropatia może powodować niedowład i zaburzenia czucia w obszarze unerwienia pojedynczego nerwu. Typowa polineuropatia wiąże się z ubytkami czucia i niedowładem obejmującym symetrycznie stopy i rozprzestrzeniającym się w kierunku kolan,...

Neurologia

Neuropatie - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Włókna nerwów obwodowych mają duże zdolności regeneracyjne. Proces regeneracji rozpoczyna się w momencie wyeliminowania przyczyn neuropatii. Z tego względu leczenie może polegać na eliminacji toksyn, uzupełnieniu niedoborów substancji odżywczych, korekcji zaburzeń metabolicznych oraz leczeniu właściwym dla chorób przyczyniających się do...

Neurologia

Choroba Huntingtona - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) należy do chorób genetycznych. Jest schorzeniem atakującym ośrodkowy układ nerwowy, początek jej występowania odnotowuje się w większości przypadków między 50 a 70 rokiem życia. Zdarza się, że chorują także dzieci. Postać młodzieńcza nosi nazwę choroby Westphala i ciężki przebieg. Choroba Huntingtona występuje z...Neurologia

Choroba Huntingtona - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


Dostępne sposoby leczenia umożliwiają złagodzenie objawów ruchowych i psychiatrycznych. Nasilone ruchy pląsawicze, spowolnienie ruchowe, czy zaburzenia na tle psychicznym można leczyć farmakologicznie. Rehabilitacja zmniejsza ograniczenia funkcjonalne występujące w przebiegu choroby.

Neurologia

Stwardnienie Zanikowe Boczne (SLA) - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Stwardnienie zanikowe boczne (sclerosis lateralis amyotrophica, SLA) to choroba polegająca na uszkodzeniu komórek unerwiających mięśnie zwanych motoneuronami. Degeneracja motoneuronów zmniejsza pobudzenie mięśni a w zaawansowanym stadium choroby doprowadza do ich zaniku. W konsekwencji stan funkcjonalny chorych ulega stałemu pogorszeniu. Do uszkodzeń dochodzi w obrębie...

Neurologia

Stwardnienie Zanikowe Boczne (SLA) - leczenie, rehabilitacja i rokowania.


Nie istnieje leczenie umożliwiające zahamowanie postępu lub wycofanie się choroby. Pomimo ubytku sprawności chorzy zachowują w pełni funkcje umysłowe. Wszelkie konsekwencje wynikające z zachorowania, w tym postępujące pogarszanie się jakości życia, wymagają wielospecjalistycznej opieki nad pacjentami. W trakcie leczenia niezbędna jest współpraca neurologa, laryngologa,...

Neurologia

Rozszczep kręgosłupa - objawy, leczenie, rehabilitacja.


Rozszczep kręgosłupa (spina bifida) jest najczęstszą wadą wrodzoną ośrodkowego układu nerwowego. Przejawia się ubytkami kostnymi w obrębie kręgosłupa, które mogą tworzyć wrota dla przepuklin oponowych i oponowo-rdzeniowych. Wada ta może przebiegać bezobjawowo, ale może też prowadzić do zaburzenia neurologicznego w postaci niedowładów kończyn dolnych,...

Neurologia

Mózgowe porażenie dziecięce wśród dorosłych - objawy, rehabilitacja, rokowania.


Mózgowie porażenie dziecięce (MPD) jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci. Większość z nich - w tym dzieci z głęboką niepełnosprawnością - osiąga dorosłość. Sprawność dorosłych z MPD pogarsza się w miarę upływu czasu. Jest to związane z mniejszą dostępnością rehabilitacji oraz wtórnymi powikłaniami w układzie...Jednostki ChoroboweLogowanie / Rejestracja