Łokieć - Jednostki chorobowe

Ortopedia

Sztywność stawu łokciowego - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Sztywność stawu jest efektem zmian zachodzących w obrębie struktur wewnątrz i zewnątrz stawowych. Sztywność stawu łokciowego charakteryzuje się ograniczeniem ruchomości zgięcia, wyprostu oraz ruchów skrętnych przedramienia (odwracanie i nawracanie), objawy nie muszą być połączone z dolegliwościami bólowymi. Ograniczenie ruchomości może być spowodowane wadą...

Ortopedia

Sztywność stawu łokciowego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku ograniczenia ruchomości i braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Głównym celem terapii będzie poprawa ruchomości w obrębie stawu łokciowego oraz przywrócenie prawidłowej siły mięśniowej i funkcji w obrębie całej kończyny górnej.  Na proces rehabilitacji będzie składało się wiele różnych...

Ortopedia

Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego jest dość powszechnie występującą dolegliwością okolicy łokcia. Ponad 65% zapaleń kaletki ma charakter niebakteryjny (aseptyczny), pozostałe 35% to zapalenia bakteryjne (septyczne). Zapalenia kaletki o podłożu bakteryjnym występują częściej u mężczyzn i są wynikiem urazu okolicy łokcia. Charakterystycznym objawem jest duży obrzęk na...

Ortopedia

Zapalenie kaletki wyrostka łokciowego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu łokciowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Łokieć tenisisty - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Łokieć tenisisty (entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej) to dysfunkcja zlokalizowana po bocznej stronie stawu łokciowego. Problem łokcia tenisisty wynika z przeciążenia i mikro urazów mięśni odpowiedzialnych za ruchy nadgarstka i palców. Wbrew potocznej nazwie ból atakuje nie tylko osoby uprawiające sport. Dolegliwości bólowe częściej są...

Ortopedia

Łokieć tenisisty - leczenie, rehabilitacja, rokowania


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu łokciowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.Ortopedia

Łokieć golfisty - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Łokieć golfisty (entezopatia nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej) to dysfunkcja odpowiedzialna za powstanie dolegliwości bólowych po przyśrodkowej stronie stawu łokciowego. Ból jest wynikiem długotrwałych przeciążeń oraz mikrourazów. Wbrew swojej nazwie dolegliwości pojawiają się nie tylko u osób uprawiających golf. Dolegliwości...

Ortopedia

Łokieć golfisty - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku objawów łokcia golfisty i braku przeciwwskazań do leczenia należy jak najszybciej rozpocząć proces rehabilitacji. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu łokciowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Zwichnięcie stawu łokciowego - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Do zwichnięcia stawu łokciowego dochodzi najczęściej w wyniku upadku lub urazu bezpośredniego w sporcie. Zwichnięcie stawu łokciowego to dość częsty uraz spośród wszystkich uszkodzeń stawu łokciowego. Do zwichnięcia może przyczynić się słaba stabilizacja stawu łokciowego oraz liczne mikrourazy. Kluczem do odpowiedniego leczenia jest prawidłowa diagnostyka, podczas...

Ortopedia

Zwichnięcie stawu łokciowego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu łokciowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.


Logowanie / Rejestracja