W latach siedemdziesiątych po raz pierwszy zwrócono uwagę, że pacjenci po udarze mózgu hospitalizowani w oddziałach rehabilitacji mają częstsze i...