Bark - Jednostki chorobowe

Ortopedia

Protrakcja barków (garbienie się) - objawy, przyczyny, rehabilitacja


Termin protrakcja oznacza przednie wysunięcie jednej części ciała, względem drugiej, bądź względem osi ciała. Protrakcją barków określamy przednie przesunięcie barków względem klatki piersiowej, bądź w stosunku do osi głównej ciała. Protrakcja najczęściej pojawia się wyniku zaniedbań w utrzymaniu prawidłowej postawy zarówno u dzieci jak i...

Ortopedia

Zwyrodnienie stawu ramiennego - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Choroba zwyrodnieniowa stawu ramiennego obejmuje procesy przedwczesnego zużycia tkanek, które tworzą staw. Uszkodzenie struktur tworzących staw prowadzi przede wszystkim do wystąpienia dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości. Zmiany zwyrodnieniowe stawów ramiennych występują rzadziej niż stawów kończyn dolnych (np. kolana czy biodra), wynika to z...

Ortopedia

Zwyrodnienie stawu ramiennego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu ramiennego. Leczenie będzie składało się z wielu różnych elementów.

Ortopedia

Bark zamrożony - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Bark zamrożony, inaczej zwany zarostowym zapaleniem torebki stawowej, dotyczy postępującej utracie ruchomości w stawie ramiennym. Postęp choroby może wiązać się z częściową lub całkowitą utratą ruchów w stawie połączoną z silnym bólem. Nie ma jednej przyczyny powstawania tej dysfunkcji, istnieje jednak wiele czynników, które mogą mieć wpływ na...

Ortopedia

Bark zamrożony - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji obręczy barkowej. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Zespół ciasnoty podbarkowej - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Zespół ciasnoty podbarkowej to jeden z częstych problemów obręczy barkowej. Problem ten występuje zarówno u osób młodych jak i starszych. Według statystyk około 40-60% problemów w obrębie całej obręczy barkowej spowodowanych jest właśnie tym schorzeniem. Objawy bólowe wynikają ze zmniejszenia przestrzeni podbarkowej co może skutkować...Ortopedia

Zespół ciasnoty podbarkowej - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w okolicy objętej procesem chorobowym. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Uszkodzenie stożka rotatorów - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Uszkodzenie stożka rotatorów jest jedną z najczęściej występujących dysfunkcji w obrębie obręczy barkowej. Dysfunkcja ta występuje zarówno u osób młodych jak i starszych. U osób młodych lub sportowców najczęściej mamy do czynienia z zerwaniami i naderwaniami w wyniku urazu. W przypadku osób starszych uszkodzenia są wynikiem...

Ortopedia

Uszkodzenie stożka rotatorów - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku uszkodzeń częściowych powinno się rozpocząć proces rehabilitacji. Jego celem będzie zmniejszenie dolegliwości bólowych, wygojenie miejsca uszkodzenia oraz przywrócenie prawidłowego zakresu ruchu we wszystkich stawach obręczy barkowej.

Ortopedia

Złamanie obojczyka - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Złamania obojczyka stanowią ok. 40-60% złamań w obrębie obręczy barkowej oraz ok. 2-5% wszystkich złamań. Najczęściej do złamań obojczyka dochodzi wskutek urazu bezpośredniego w okolicy barku. Złamania te mogą wystąpić u osób w każdym wieku. Stosunkowo często dochodzi do złamań obojczyka podczas porodu. Jest to najczęściej występujący typ złamania w okresie...

Ortopedia

Złamanie obojczyka - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w okolicy objętej urazem. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Złamanie kości ramiennej - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Złamania są jednymi z najczęstszych urazów u osób dorosłych, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem. Pod względem częstości występowania, złamania kości ramiennej stanowią około 5% wszystkich złamań. Złamania dotyczą głównie osób starszych, a ich przyczyną mogą być upadki w wyniku zaburzeń równowagi lub...Ortopedia

Złamanie kości ramiennej - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji obręczy barkowej. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Uraz stawu barkowo - obojczykowego - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Uszkodzenia stawu barkowo - obojczykowego związane są z utratą stabilności stawowej na skutek uszkodzenia więzadeł oraz torebki stawowej. Uraz ten zaburza prawidłowe połączenie łopatki z obojczykiem. Najczęściej zdarza się podczas upadku na przednią część barku.

Ortopedia

Uraz stawu barkowo - obojczykowego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu barkowo - obojczykowego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Ortopedia

Zwichnięcie stawu ramiennego - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Staw ramienny jest połączeniem o największej ruchomości spośród wszystkich stawów człowieka. Jego budowa pozwala na ruchy w każdym kierunku. Dzieje się to jednak kosztem zwiększonego ryzyka urazów. Staw ramienny jest stawem, który najczęściej ulega zwichnięciu. Zwichnięcie stawu ramiennego jest urazem potocznie określanym jako „wybicie...

Ortopedia

Zwichnięcie stawu ramiennego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu ramiennego. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.


Logowanie / Rejestracja