Bark - Jednostki chorobowe

Protrakcja barków (garbienie się) - objawy, przyczyny, rehabilitacja


Termin protrakcja oznacza przednie wysunięcie jednej części ciała, względem drugiej, bądź względem osi ciała. Protrakcją barków określamy przednie przesunięcie barków względem klatki piersiowej, bądź w stosunku do osi głównej ciała. Protrakcja najczęściej pojawia się wyniku zaniedbań w utrzymaniu prawidłowej postawy zarówno u dzieci jak i...

Zwyrodnienie stawu ramiennego - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Choroba zwyrodnieniowa stawu ramiennego obejmuje procesy przedwczesnego zużycia tkanek, które tworzą staw. Uszkodzenie struktur tworzących staw prowadzi przede wszystkim do wystąpienia dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości. Zmiany zwyrodnieniowe stawów ramiennych występują rzadziej niż stawów kończyn dolnych (np. kolana czy biodra), wynika to z...

Zwyrodnienie stawu ramiennego - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji w obrębie stawu ramiennego. Leczenie będzie składało się z wielu różnych elementów.

Bark zamrożony - objawy, przyczyny, diagnostyka.


Bark zamrożony, inaczej zwany zarostowym zapaleniem torebki stawowej, dotyczy postępującej utracie ruchomości w stawie ramiennym. Postęp choroby może wiązać się z częściową lub całkowitą utratą ruchów w stawie połączoną z silnym bólem. Nie ma jednej przyczyny powstawania tej dysfunkcji, istnieje jednak wiele czynników, które mogą mieć wpływ na...

Bark zamrożony - leczenie, rehabilitacja, rokowania.


W przypadku braku przeciwwskazań należy jak najszybciej rozpocząć proces leczenia. Głównym celem terapii będzie złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa funkcji obręczy barkowej. Leczenie będzie składało się wielu różnych elementów.

Zespół ciasnoty podbarkowej (cieśń podbarkowa) - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Zespół ciasnoty podbarkowej (cieśń podbarkowa) to jeden z częstych problemów obręczy barkowej. Problem ten występuje zarówno u osób młodych jak i starszych. Według statystyk około 40-60% problemów w obrębie całej obręczy barkowej spowodowanych jest właśnie tym schorzeniem. Objawy bólowe wynikają ze zmniejszenia przestrzeni podbarkowej...Uszkodzenie stożka rotatorów (zapalenie) - objawy, leczenie, rehabilitacja


Uszkodzenie stożka rotatorów jest jedną z najczęściej występujących dysfunkcji w obrębie obręczy barkowej. Dysfunkcja ta występuje zarówno u osób młodych jak i starszych. U osób młodych lub sportowców najczęściej mamy do czynienia z zerwaniami i naderwaniami w wyniku urazu. W przypadku osób starszych uszkodzenia są wynikiem...

Złamany obojczyk (Złamanie obojczyka) - objawy, leczenie, rehabilitacja.


Złamanie obojczyka stanowi ok. 40-60% złamań w obrębie obręczy barkowej oraz ok. 2-5% wszystkich złamań. Najczęściej do złamań obojczyka dochodzi wskutek urazu bezpośredniego w okolicy barku. Złamania te mogą wystąpić u osób w każdym wieku. Stosunkowo często dochodzi do złamań obojczyka podczas porodu. Jest to najczęściej występujący typ złamania w okresie...

Złamanie kości ramiennej (nasady bliższej) - objawy, leczenie, rehabilitacja


Złamanie kości ramiennej (nasady bliższej) jest jednym z najczęstszych urazów u osób dorosłych. Pod względem częstości występowania, złamania kości ramiennej stanowią około 5% wszystkich złamań. Złamania dotyczą głównie osób starszych, a ich przyczyną mogą być upadki w wyniku zaburzeń równowagi lub nierównego podłoża. U...

Wybity obojczyk (zwichnięcie obojczyka) objawy, leczenie, rehabilitacja


Wybity obojczyk (zwichnięcie obojczyka) to uraz związany z utratą stabilności stawowej na skutek uszkodzenia więzadeł oraz torebki stawowej. Uraz ten zaburza prawidłowe połączenie łopatki z obojczykiem. Najczęściej zdarza się podczas upadku na przednią część barku.

Zwichnięcie barku (stawu ramiennego) - objawy, leczenie, operacja, rehabilitacja


Staw ramienny jest połączeniem o największej ruchomości spośród wszystkich stawów człowieka. Jego budowa pozwala na ruchy w każdym kierunku. Dzieje się to jednak kosztem zwiększonego ryzyka urazów. Staw ramienny jest stawem, który najczęściej ulega zwichnięciu. Zwichnięcie barku (stawu ramiennego) jest urazem potocznie określanym jako „wybicie...


Logowanie / Rejestracja